Педагогічні умови підготовленості вчителя до особистісно орієнтованої музичної освіти учнів

  • Tetiana Rastruba старший викладач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання і виховання, педагогічна підготовленість, умови

Анотація

Стаття присвячена характеристиці педагогічних умов підготовленості вчителя до особистісно орієнтованої музичної освіти учнів закладів загальної
середньої освіти. Розкрито суть тлумачення категорій "підготовленість" та "умова". Визначено шість головних педагогічних умов, до яких відносяться: володіння формами, методами та прийомами особистісно орієнтованої музичної освіти; суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу; здатність учителя до креативності; створення на уроці особистісно зорієнтованих і фасилітативних ситуацій; створення атмосфери емоційного підйому (катарсису); реалізація компетентнісного підходу у фаховій діяльності вчителя.

Посилання

1. Amonashvyly, Sh. A. (1991). Psykholohycheskye osnovy pedahohyky sotrudnychestva [Psychological bases of pedagogy of cooperation]. Kyev: Osvyta [in Russian].
2. Bekh, I. D. (1998). Osobystisno zoriientovane vykhovannia [Personally oriented education]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].
3. Busel, V. T. (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv; Irpin: VTF "Perun", 2009 [in Ukrainian].
4. Horbenko, S. S. (2008). Istoriia humanizatsii muzychnoi osvity ditei shkilnoho viku [History of the humanization of music education of school children]. [3d ed., enl.]. Zhytomyr [in Ukrainian].
5. Moliako, V. O. (1989). Psykholohichna hotovnist do tvorchoi pratsi [Psychological readiness for creative work]. Kyiv: Znannia URSR [in Ukrainian].
6. Vynoslavska, O. V., Breusenko-Kuznietsov, O. A. & Zlyvkov, V. L. (2005). Psykholohiia [Psykholohiia]. O. V. Vynoslavskа (Ed.). Kyiv: Firma "INKOS" [in Ukrainian].
7. Rudnytska, O. P. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska [Pedagogy: general and artistic]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Rastruba, T. (2019). Педагогічні умови підготовленості вчителя до особистісно орієнтованої музичної освіти учнів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 48-54. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-48-54