Музично-виконавська майстерність учнів як педагогічна проблема

  • Valentyna Revenchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: майстерність, виконавська майстерність, формування музично- виконавської майстерності

Анотація

Стаття присвячена розкриттю складної психолого-педагогічної та мистецької проблеми – формуванню музично-виконавської майстерності учня у процесі його
навчання у початковому спеціалізованому навчально-мистецькому закладі.
Серед проблемного кола питань, що розробляються вченими з означеної проблеми, виокремлено ті, що стосуються музично-виконавської підготовки у класі музичного інструмента, а саме: особливостей сприймання й відтворення учнем мелодії, усвідомлення ним специфіки інструмента та розуміння важливості виконавських засобів вираження для передачі художнього змісту музичного твору.
Акцентуються завдання, які стоять перед викладачем музично-виконавського класу, для досягнення учнем певного рівня виконавської майстерності: виховання мотивації до підвищення виконавського рівня та спрямування уваги на передачу художнього змісту твору, забезпечення логічної послідовності у набутті учнем виконавськими уміннями й навичками, формування дбайливого ставлення до нотного тексту та недопущення неточностей у грі, усвідомлення важливості психологічної зібраності у процесі виконання музичного твору, активізація музичного мислення, навчання навичок релаксації у виконавському процесі.
Підкреслюється необхідність цілеспрямованого педагогічного керування процесом формування музично-виконавської майстерності учня та спрямованості
практики початкового музичного навчання на творчу самореалізацію учня у музичному виконавстві.

Посилання

1. Asafev, B. V. (1971). Muzykalnaia forma kak protsess [Musical form as a process]. Intonationyia. Leningrad. 2, 211–365 [in Russian].
2. Vierkina, T. (2008). Aktualne intonuvannia yak vykonavska problema [Topical intonation as a performance problem]. Extended abstract of candidate's thesis. Odesa [in
Ukrainian].
3. Holdenveizer, A. (1990). Sovety pedahoha-pyanysta [Piano Teacher Tips] Pyanysty rasskazyvaiut – Pianists tell. Moskva. 1, 119–132 [in Russian].
4. Davydov, M. (2013). Aspekty fakhovoho myslennia muzykanta-vykonavtsia [Aspects of professional thinking of the performing musician] Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Seriia "Mystetstvoznavstvo" – Topical issues in the humanities. Series "Art Studies". (7). 93–118. URL: http://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2013_7/Art/93-118.pdf. [in Ukrainian].
5. Kohan, H. (1972). Muzykalnoe yspolnytelstvo y eho problemy [Musical performance and its problems] Yzbrannye staty – Featured Articles. Moskva: Sov. kompozytor. 2. [in
Russian].
6. Rappoport, S. (1968). Yskusstvo y еmotsyy [Art and emotions]. Moskva: Muzyka [in Russian].
7. Tsypyn, H. M. (1984). Obuchenye yhre na fortepyano [Piano training]. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].
8. Shyp, S. (1998). Muzychna forma vid zvuku do styliu [Musical form from sound to style]. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 40
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Revenchuk, V. (2019). Музично-виконавська майстерність учнів як педагогічна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 55-61. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-55-61