Українська народна музична творчість як головний чинник формування інтересу студентів до занять в ансамблі бандуристів

  • Svitlana Chaika кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ключові слова: українська народна пісня, фольклор, ансамбль бандуристів

Анотація

У статті проаналізовано формування інтересу у студентів педагогічного факультету до української народної музичної творчості на заняттях в ансамблі бандуристів. Навчання та виховання студентів, майбутніх фахівців, сьогодні неможливе без глибокого вивчення народної творчості. Формування професійно-педагогічних навичок майбутніх педагогів шляхом розвитку інтересу до музичної народної творчості є одним із головних завдань вивчення музичних дисциплін у вищих навчальних закладах, де готують музично-педагогічні кадри.
Відповідно до концепції середньої загальноосвітньої та національної школи України, споконвічність, первинність культурно-історичних традицій народу,
діалектична єдність їх із загальнолюдською культурою є вихідним принципом при конструюванні змісту освіти і виховання. Професійне становлення майбутнього вчителя розпочинається у виші, де формуються його художні смаки, погляди, переконання. З педагогічної точки зору, народне музичне мистецтво розглядається як один із найефективніших засобів формування професійно-педагогічного інтересу до народної музичної творчості у майбутніх учителів музики.
Українська народна музично-пісенна творчість відіграє значну роль у вихованні особистості. Вона розвиває інтерес до музичного фольклору, художній смак,
музичну пам’ять, пробуджує любов до прекрасного. Висока художність і доступність надають народній пісні високого педагогічного значення, адже найкращі зразки допомагають виховувати в особистості високі моральні, естетичні та світоглядні якості. Відтак надзвичайно багата та різноманітна національна музика має посісти належне місце у формуванні професійно-педагогічного інтересу майбутніх учителів музики, вона є чи не найголовнішим чинником його формування. Практична реалізація навчально-виховних завдань з використанням народного мистецтва має знайти своє втілення в усіх програмах аудиторних і позааудиторних занять

Посилання

1. Asafev, B. V. (1973). Yzbrannye staty o muzykalnom prosveshchenyy y obrazovanyy [Selected Articles on Music Enlightenment and Education]. (2 ed.). Moskva: Muzyka [in
Russian].
2. Koval, L. H. (1979). Muzychno-estetychne vykhovannia shkoliariv [Music-aesthetic education of students]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
3. Komarova, A. I. (1984). Estetychne vykhovannia studentiv [Aesthetic education of students]. Lviv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
4. Lisovskyi, V. T. (1974). Osobystist studenta [Student identity]. Lviv: LDU [in Ukrainian].
5. Ushynskyi, K. D. (1982). Liudyna yak predmet vykhovannia. Vybrani tvory [Man as a subject of education. Selected works]. (Vol. 1–2; Vol. 1). Kyiv. 310 [in Ukrainian].
6. Shpak, V. I. (1981). Estetychnyi aspekt pidhotovky vchyteliv muzyky: doslidzhennia problem profesiinoi pidhotovky vchytelia muzyky [Aesthetic Aspect of Music Teacher Training: Exploring the Problems of Music Teacher Training]. Kyiv. 109–116 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 47
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Chaika, S. (2019). Українська народна музична творчість як головний чинник формування інтересу студентів до занять в ансамблі бандуристів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 68-74. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-68-74