Просвітницька спрямованість вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

  • Zhu Yunrui аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва, вокальна підготовка, музичне просвітництво

Анотація

У статті висвітлюються питання вокальної підготовки майбутніх вчителів музики з точки зору їх значущості для активізації просвітницької ролі шкільних занять з музики. Обґрунтовано думку, згідно з якою сукупність всіх видів діяльності, до яких залучаються учні на уроках музичного мистецтва, має слугувати ідеї просвітництва школярів та пронизувати весь музично-освітній процес, впливаючи на стиль педагогічного спілкування, добір музичного матеріалу, методів включення школярів у різні види діяльності і тим самим сприяти їхньому вихованню як освічених шанувальників музики.
Мета статті – аналіз типових видів вокально-навчальної діяльності та активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з постановки голосу, спрямованих на посилення музично-просвітницької ролі уроків музики.
Розглядаються різні аспекти вокально-навчальної діяльності студентів: художньо-виконавська, фонаційно-технологічна, творча, методична. Володіння навичками вокального виконавства розглядається як фактор, що уможливлює виконавську та вербальну презентацію вокальних творів на уроці і розвиток у
школярів навичок музичного сприйняття; як необхідний компонент вокально-методичної підготовки майбутніх фахівців, спрямований на формування в
школярів здатності до виразного співу та вокальної імпровізації; як засобу опосередкованого впливу на оволодіння інструментальними формами музикування та виконання шкільних пісень під власний акомпанемент.
Розкрито роль міждисциплінарної інтеграції в залученні школярів до музичної творчості – інтерпретації пісенного репертуару та вокальної імпровізації.

Посилання

1. Asaf’yev, B. V. (1938). Organizatsiya prepodavaniya muzyki v obshcheobrazovatel’noy shkole. [The organization of music teaching in the secondary school]. Moskva: Sovetskiy kompozitor [in Russian].
2. Derzhavnyy standart pochatkovoyi zahalʹnoyi osvity (2006) [State standard of elementary general education]. Knyha vchytelya dystsyplin khudozhnʹo-estetychnoho tsyklu –
The book of the teacher of disciplines of art-aesthetic cycle. Kharkiv: TORSPIH PLYUS [in Ukrainian].
3. Dʹyachenko, I. V. Rolʹ metodu porivnyalʹnoho analizu muzychnykh tvoriv u formuvanni slukhatsʹkoyi kulʹtury uchniv osnovnoyi shkoly [State standard of elementary general education]. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14982/1/Diachenko.pdf [in Ukrainian].
4. Koehn, N. H. (2008). Shlyakhy modernizatsiyi protsesu formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya muzyky. [Ways of modernization of the process of
forming the professional competence of the future teacher of music]. Zbirka naukovykh pratsʹ Lutsʹkoho instytutu rozvytku lyudyny "Ukrayina". Problemy pedahohichnykh tekhnolohiy. (3–4), 5–13. Lutsʹk [in Ukrainian].
5. Lypa, I. (2015). Pozaklasna muzychno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ yak skladova profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho vchytelya muzychnoho mystetstva. [Out-of-school
musical education as part of the professional training of the future teacher of musical art]. (V), 74–78. Ivano-Frankivsʹk, Vyd-vo Prykarpat. nats. un-tu im. V. Stefanyka [in Ukrainian].
6. Morozova, S. P. (1976). Iz istorii massovogo muzykal’nogo vospitaniya. Muzykal’noye vospitaniye v shkole. [Out-of-school musical education as part of the professional
training of the future teacher of musical art]. (12), 69–91. Moskva: Muzyka. [in Russian].
7. Shcherytsya, T. (2005). Dukhovnistʹ i muzychna kulʹtura uchyteliv muzyky [Spirituality and musical culture of music teachers. Art and education]. Mystetstvo i osvita –
Mystetsvo i ovіta. 4. 6–8 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Yunrui, Z. (2019). Просвітницька спрямованість вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 90-95. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-90-95