Організація спільної діяльності викладачів та студентів у процесі підготовки мистецько-творчих проектів

  • Valeriia Vergunova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: проєкт, проєктна діяльність, мистецько-творчі проєкти

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних напрямків підготовки мистецько-творчих проектів майбутніми учителями музичного мистецтва в умовах освітнього процесу Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Висвітлено погляди вчених на сутність таких понять, як "проєкт", "проєктна діяльність". Підкреслюється значущість застосування методу проєктів у вивченні навчальних дисциплін, який дозволяє кожному студенту виявити власні здібності відповідно до інтересів, набути практичного досвіду у певній сфері, сприяє самореалізації, а також підтримує інтерес до навчання в обраній спеціальності.
В умовах процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва НУЧК імені Т. Г. Шевченка визначено основні напрямки створення мистецько-творчих проєктів. Перший передбачає залучення студентів до проєктної діяльності, спрямованої на освоєння конкретного навчального матеріалу. Наступний передбачає підготовку індивідуальних мистецько-творчих проєктів, метою яких є самовираження студентів, вияв їхніх сценарно-режисерських здібностей та власного режисерського бачення. Ще один напрямок пов’язується з участю студентів та викладачів у концертних програмах. Цей напрямок дозволяє виявити творчі здібності майбутніх учителів у таких сферах: розробка сценарію, підбір виконавців, створення окремих виконавських номерів (індивідуальних чи ансамблевих). Наступний – характеризує профорієнтаційну роботу, що охоплює, окрім традиційних концертних виступів у ЗСО й такі форми роботи як: проведення флеш-мобів серед шкіл, організацію ігор з учнями, розробку
тренінгів для учнівської молоді.
Важливими є організація спільної діяльності викладачів і студентів при створенні означених проєктів. Її особливостями є: власний приклад викладача, створення атмосфери довіри, партнерські стосунки, підтримка ініціатив майбутніх учителів музичного мистецтва.

Посилання

1. Dzhons, Dzh. (1986). Metody prohnozyrovanyia [Forecasting Methods]. Moskva: Myr [in Russian].
2. Diui, Dzh. (2002). Demokratiia i osvita [Democracy and sanctuary]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
3. Hytman. E. (2002). Proekt v obrazovatelnoi oblasty "Tekhnolohyia" [Project in the educational field "Technology"]. Shkolnye tekhnolohyy – School technology. 6. 136–137 [in Russian].
4. Lukianova, L. (2009). Tekhnolohiia orhanizatsii proektnoi diialnosti [Technology of organization design dyalnost]. Imidzh suchasnoho pedahoha – First teacher’s name. 2009. 10.
16–21 [in Russian].
5. Petrova, I. V. (2007). Proektuvannia v sotsialno-kulturnii sferi [Project in the social and cultural spheres]. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].
6. Rostovskyi, O. Ya. (2008). Metodyka vykladannia fakhovykh dystsyplin u systemi muzychno-pedahohichnoi osvity [The technique of teaching the disciplines of the system of musical-pedagogical education]. Problemy mystetskoi osvity – Problems of mystery. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia. (2), 5–12 [in Ukrainian].
7. Shmalhauzen, Y. K. (1983). Puty y zakonomernosty evoliutsyonnoho protsessa. [Ways and patterns of the evolutionary process]. Moskva [in Russian].

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Vergunova, V. (2019). Організація спільної діяльності викладачів та студентів у процесі підготовки мистецько-творчих проектів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 103-108. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-103-108