Естетика хореографії в підготовці майбутніх учителів мистецтва

  • Snizhana Kliuieva Senior Lecturer, Department of Music Art and Choreography, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Ключові слова: хореографічне мистецтво, мистецтво, художньо-естетичне виховання

Анотація

У статті розглядається хореографічне мистецтво як засіб формування цілісної системи художніх цінностей, засіб всебічного формування особистості, її національної свідомості, як показник сучасних світоглядних інновацій. У формуванні естетичної і художньої культури особистості хореографічне мистецтво є найважливішим аспектом естетичного виховання. Естетика хореографії – це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто світ чарівного мистецтва. Хореографічне мистецтво створює і впроваджує свої закони осягнення світу, засновані як на конкретній відповідності життєвого та художнього матеріалу, так і на ступені точності метафоричного образу віддзеркалення життя. Виражальні засоби танцювальних форм як головні чинники художньої практики хореографічної культури пройшли тривалий еволюційний шлях, видозмінюючись і збагачуючись, згодом утворили систему, яка визначає наукові знання, виражальні засоби, аудіовізуальну і ритмопластичну основу, формально-технічні принципи, естетику, специфічні риси і можливості хореографічної культури. Хореографічне мистецтво здатне задовольнити прагнення особистості до естетичного зростання, поєднати її внутрішній і зовнішній світ, активізувати творчу уяву та емоційні реакції.
Естетичне виховання забезпечує можливість постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Воно має особливе значення в розвитку особистості, оскільки від його сформованості значною мірою залежить формування повноти соціального світогляду, ціннісних орієнтацій, ефективність залучення до активної художньо-творчої діяльності, в цілому розвиток художніх традицій, відродження національної культури.

Посилання

1. Abdokov, Yu. B. (2009). Muzykalnaia poetyka khoreohrafyy: plastycheskaia
ynterpretatsyia muzyky v khoreohrafycheskom yskusstve [Musical poetics of choreography:
plastic interpretation of music in choreographic art]. Extended abstract of candidate’s thesis.
Moskva: Ros. akad. teatr. yskusstva [in Russian].
2. Avdyev, V. Y. (1929). Novyi svobodnyi tvorcheskyi tanets: obzor [New Free Creative
Dance: An Overview]. Yskusstvo. Teatr-kyno-pechat – Art. Theater-movie-printing. 5−6 (yiul-
avhust). 124−134 [in Russian].
3. Anfilova, S. H. (2005). Spivvidnoshennia tantsiuvalnoho i plastychnoho v zhanri
baletu [The relationship of dance and plastic in the genre of ballet]. Kharkiv: Khark. derzhavnyi
un-t mystetstv im. I. P. Kotliarevskoho [in Ukrainian].
4. Bezklubenko, S. D. (2002). Teoriia kultury [Theory of Culture]. Kyiv: KNUKiM [in
Ukrainian].
5. Bezhar, M. (1998). Mhnovenye v zhyzny druhoho [Moment in the life of another].
Moskva: Rus. tvorch. palata [in Russian].
6. Bernadska, D. P. (2005). Fenomen syntezu mystetstv v suchasnii ukrainskii
stsenichnii khoreohrafii. [The phenomenon of synthesis of mysteries in the current Ukrainian
stage choreography]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv. nats. un-t kultury i
mystetstv [in Ukrainian].
7. Bychko, A. K., Bychko, I. V. & Tabachkovskyi, V. H. (2001). Istoriia filosofii [History of
Philosophy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
8. Blok, L. D. (1987). Klassycheskyi tanets: ystoryia y sovremennost [Classical dance:
history and modernity]. Moskva: Yskusstvo [in Russian].
9. Zakovych, M. M. (2004). Kulturolohiia: ukrainska ta zarubizhna kultura [Culturology:
Ukrainian and foreign culture]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
10. Kanishyna, N. M. (1999). Khudozhno-estetychni zasady ukrainskoho avanhardnoho
mystetstva pershoi tretyny XX stolittia [Artistic and aesthetic ambush of the Ukrainian avant-
garde mystery of the first third of the XX century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv:
Nats. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].
11. Kahan, M. S. (1972). Morfolohyia yskusstva: ystoryko-teoretycheskoe yssledovanye
vnutrenneho stroenyia myra yskusstv [Morphology of art: historical and theoretical study of the
internal structure of the art world]. Lenynhrad: Yskusstvo. Ch. I–III, 440 [in Russian].
12. Levchuk, L. T. (2000). Estetyka [Aesthetics]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 81
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Kliuieva, S. (2019). Естетика хореографії в підготовці майбутніх учителів мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 116-122. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-116-122