Проблема професійної мобільності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки

  • Liudmyla Kabur викладач кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: професійна мобільність, майбутній вчитель музики, інструментальна підготовка

Анотація

У статті висвітлено проблему формування професійної мобільності майбутнього вчителя музики у процесі інструментальної підготовки. Проведено аналіз основних особливостей інструментальної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів та інститутів мистецтв вищої школи. Визначені цілі й задачі інструментально-виконавської діяльності.
Процес формування професійної мобільності майбутнього вчителя музики безпосередньо пов’язаний зі структурою їх професійної підготовки, визначається специфікою музичної освіти та поєднує в собі психологічний, педагогічний та музичний напрями досліджень. Професійна діяльність вчителя музики є багатофункціональною, вона має специфічні особливості. Вчитель музики одночасно виступає в декількох ролях: вчитель навчає дітей основ музичного мистецтва, сприяє вихованню та формуванню духовних цінностей особистості, як музикант пропагує музичне мистецтво. Ця універсальність професії, яку обіймають всі вчителі музики, стає основою для його професійної мобільності.

Посилання

1. Andrushchenko, V. P. (2004). Rozdumy pro osvitu: statti, narysy, interviu [Reflections on education: articles, essays, interviews.]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
2. Holovina, O. L. (2000). Muzychna pedahohika: tradytsii, perspektyvy [Music pedagogy: traditions, perspectives]. Problemy zahalnoi i profesiinoi pedahohiky – Problems of
general and professional pedagogy. Kharkiv [in Ukrainian].
3. Huzii, N. V. (2004). Osnovy pedahohichnoho profesionalizmu [Fundamentals of pedagogical professionalism]. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
4. Ziaziun, I. A. (2001). Nauka i mystetstvo pedahohichnoi dii [Science and art of pedagogical action]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia – Vocational education: pedagogy and psychology. Chenstokhova–Kyiv. (Vols. 1–3; Vol. 3, 360) [in Ukrainian].
5. Padalka, H. M. (1995). Muzychna pedahohika. Kurs lektsii z aktualnykh problem vykladannia muzychnykh dystsyplin v systemi pedahohichnoi osvity [Music pedagogy. Course
of lectures on actual problems of teaching music subjects in the system of pedagogical education ]. V. H. Butenka (Ed.). Kherson: KhDPI [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 41
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Kabur, L. (2019). Проблема професійної мобільності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 139-143. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-139-143