До проблеми формування самоконтролю майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки

  • Anzhelika Mamykina старший викладач кафедри теорії музики і вокалу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: майбутні вчителі музичного мистецтва, самостійна виконавська діяльність, самоконтроль

Анотація

У статті автор акцентує увагу на розумінні самоконтролю як значущого фактора самостійної виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, а також на з’ясуванні його основних функцій та особливостей формування, що сприяє покращенню якості фортепіанної підготовки студентів.
Самоконтроль визначається як засіб утворення правильних доцільних навичок, як "навичка конструювання навичок".
Зауважено на тому, що через збільшення кількості годин самостійної роботи студентів під час музично-інструментальної підготовки слід звернути увагу на формування в майбутніх фахівців "підготовчого самоконтролю" (активізація уваги в зонах небажаних слухових і моторних відхилень, усунення цих відхилень),оскільки є дієвим фактором інших його видів: поточного і заключного. У цьому – новизна заявленої проблеми, що дозволяє розкрити спектр функцій самоконтролю сполучна, коригувальна, констатувальна і функція відповідності) і в той же час включити його як цілісну навичку до широкого кола психологічних дій, які вимагають оцінки м’язово-рухових, слухових та зорових відчуттів.
Викладач через реалізацію сполучної функції самоконтролю повинен указувати майбутньому вчителю музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки на засоби самоперевірки й аналізу отриманого художньо-освітнього і виконавського результату.
Автором запропоновано вправи для формування самоконтролю майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки, які пов’язані зі свідомою оцінкою і регулюванням студентами тактильно-моторно-тонусних засобів з позиції їх відповідності виконавському задуму як поставленій слухо-образній меті.

Посилання

1. Buzony, F. (1962). O pyanystycheskom masterstve: yzbr. vyskazyvanyia [On pianistic
mastery: fav. statements]. (H. Kohana, Trans). Yspolnytelskoe yskusstvo zarubezhnykh stran –
Performing Arts of Foreign Countries. H. Edelmana (Ed.). Moskva: Muzyka. 1. 141–175 [in
Russian].
2. Kashkadamova, N. (2000). Fortepianne mystetstvo Shopena [Chopin Piano Art].
Ternopil: ASTON [in Ukrainian].
3. Neihauz, H. (2000). Razmyshlenyia, vospomynanyia, dnevnyky: yzbrannye staty;
byohrafyia (avtobyohrafyia) [Reflections, memories, diaries: selected articles; biography
(autobiography)]. Moskva: Klassyka-XXI [in Russian].
4. Sechenov, Y. (2014). Refleksy holovnoho mozgha [Brain reflexes]. Moskva: AST [in
Russian].
5. Smyrnova, M. V. (2006). Artur Shnabel v kontekste fortepyannoi kultury pervoi
polovyny XX veka [Arthur Schnabel in the context of the piano culture of the first half of the
twentieth century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburh [in Russian].

Переглядів анотації: 52
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Mamykina, A. (2019). До проблеми формування самоконтролю майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 144-149. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-144-149