Соціальна активність учнів: структура, критерії та показники оцінки

  • S. D. Bulavenko кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання НАПН України
Ключові слова: соціальна активність учнів, структура соціальної активності, компоненти соціальної активності

Анотація

У статті аналізуються погляди на визначення соціальної активності особистості з точки зору філософії, соціології, психології та педагогіки. Розкривається сутність феномену соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти як складного особистісного утворення, яке визначається й регулюється комплексом установок, уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які реалізуються в соціальній сфері суспільства й пов’язані з діяльністю в соціумі та дозволяють їм успішно адаптуватися і здійснювати його перетворення, рівень сформованості яких визначає самоактуалізацію та соціальну поведінку підростаючого покоління з метою самореалізації.
Автор докладно аналізує структуру соціальної активності учнів. Виділяє емоційно-мотиваційний, екзистенціально-ціннісний, когнітивний, рефлексивний та операційно-діяльнісний компоненти. Усі компоненти соціальної активності учнів знаходяться в тісному взаємозв'язку один з одним, регулюючи, доповнюючи, розширюючи, наповнюючи значенням один одного. Також акцентується увага на тому, що судження про рівень сформованості соціальної активності учнів має ґрунтуватися на інформації про ступінь сформованості її структурних компонентів, отриманої за допомогою конкретних критеріїв і показників. Тож у статті автор обґрунтовує критерії, показники та рівні сформованості соціальної активності учнів. Визначено, що екзистенціально-мотиваційному компоненту відповідає критерій "спрямованість на інтереси і потреби суспільства", емоційно-аксіологічному – "вираженість відношень до соціальних цінностей та емоційних переживань", когнітивному – "соціальна пильність", рефлексивному – "співпричетна автономність", а операційно-діяльнісному – "наднормативна соціально значуша діяльність і поведінка". Зазначає, що виділені критерії та їх показники відображають найважливіші характеристики соціальної активності особистості учня й дозволяють визначити рівень її сформованості.

Посилання

1. Abramova, S. V. (2011). Suchasni naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia
"sotsialna aktyvnist osobystosti" [Modern scientific approaches to the definition of the concept of
"social activity of the individual"] Osvita na Luhanshchyni – Education in Luhansk region, 2. 128–
133 [in Ukrainian].
2. Bezpalko, O. V. (2012). Rozvytok sotsialnoi aktyvnosti osobystosti u dytiachomu
ob’iednanni [Тhe development of social activity of the individual in the children's union] Visnik
psykholohii i pedahohiky – Bulletin of psychology and pedagogy. (8). URL:
http://www.psyh.kiev.ua [in Ukrainian].
3. Bekh, I. D. (1997). Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti [Spiritual values in
personality development] Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 1997, 1 (14).
124–129 [in Ukrainian].
4. Bulavenko, S. D., & Kovalenko, Ye. I. (2018). Formuvannia sotsialnoi aktyvnosti uchniv
[Formation of students' social activity]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].
5. Hrabovska, S., & Cholii, S. (2010). Sotsialna aktyvnist v protsesi sotsializatsii
osobystosti [Social activity in the process of personality socialization] Problemy zahalnoi ta
pedahohichnoi psykholohii: – Problems of General and Educational Psychology.
S. D. Maksymenkо (Ed.). Kyiv, Vol. ХII (1). 171–181 [in Ukrainian].
6. Kanishevska, L. V. (2011). Vykhovannia sotsialnoi zrilosti starshoklasnykiv
zahalnoosvitnikh shkil-internativ u pozaurochnii diialnosti [Education of social maturity of high
school students of boarding schools in extra-curricular activities]. Kyiv: KhmTsNP [in Ukrainian].
7. Yamkova, K. S. Sutnist ta riznovydy sotsialnoi aktyvnosti uchnivskoi molodi:
teoretychnyi aspekt [The essence and varieties of social activity of student youth: theoretical
aspect] Nauk. visn. Melitop. derzh. ped. un-tu. Seriia "Pedahohichni nauky" – The essence and
varieties of social activity of student youth: theoretical aspect. URL:
http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/BAK7/7/48.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 323
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Bulavenko, S. D. (2019). Соціальна активність учнів: структура, критерії та показники оцінки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 15-21. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-15-21