Інноваційні технології в соціальній роботі з неповнолітніми засудженими у постпенітенціарний період

  • S. R. Khliebik кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: аксікреація, соціальне консультування, соціально-педагогічна модель соціальної роботи

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано використання інноваційних технологій сучасної соціальної роботи з неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення волі. Визначено зміст, форми і методи соціального консультування як інноваційної технології соціально-педагогічної моделі соціальної роботи з молодими людьми, які мали проблеми із законом і відбули покарання у відповідних установах пенітенціарної системи. Теоретично обґрунтовано основні принципи здійснення процесу соціального консультування, етапи і цілі кожного етапу консультування, завдання і методи контролю за їх виконанням. Визначено функції соціального консультування в ресоціалізації неповнолітніх – передача суспільно схвальних норм, цінностей та уявлень про оптимальні моделі поведінки і способи діяльності, формування у клієнта соціально-адекватних уявлень про свої потреби і можливості їх задовольнити, не порушуючи закони суспільства, формування здатності до самоконтролю за реалізацією нових норм і цінностей у повсякденному житті. Охарактеризовано сучасні форми і методи здійснення соціального консультування як виду соціальної допомоги неповнолітнім, які повертаються з місць позбавлення волі. Окреслено шляхи використання методу коучингу, фасилітацію як складову діяльності фахівця та технологію "Fishbone".

Посилання

1. Vaciutynskyi, V. O. (2006). Tsinnisno-oriientatsiini ploshchyny suchasnogho ukrainskogho suspilstva [Valuable and orientation spheres of modern Ukrainian society] Problemy zaghalnoi ta pedahohichnoy psykhologhii – Problems of General and Educational Psychology. 6, 40–45 [in Ukrainian].
2. Gorobets, K. V. (2012). Aksiosfera prava yak filosofsko-pravova kategoriya [Aksiosphere in the role of philosophical and juridical categories]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Actual problems of the state and law . 67, 178–186 [in Ukrainian].
3. Doktorovych, A. B. (2006). Sotsialni innovatsii I razvitiye trudovoho potentsiala SNG [Social innovations and development of labor potential in CIS countries] Mezhdunarodnoe innovatsionnoye razvitiye i innovatsionnoye sotrudnichestvo – International innovative development and innovative cooperation. 1–2, 241 [in Ukrainian].
4. Ivanova, D. H. (2016). Ghumanistychni zasadu sotsialno-pedagogichnogo konsultuvanni [Humanitarian basics of social-pedagogical consultancy] Sotsialna robota v Ukrayini: teoriya i praktika – Social work in Ukraine: theory and practice. 1–2, 112 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 209
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Khliebik, S. R. (2019). Інноваційні технології в соціальній роботі з неповнолітніми засудженими у постпенітенціарний період. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 66-72. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-66-72