Педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики

  • Yimei Hou аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: креативність, особистісно-креативний розвиток, молодші школярі

Анотація

Статтю присвячено проблемі особистісно-креативного розвитку молодших школярів як складової їхнього особистісного становлення, що здійснюється під час музично-творчої діяльності. Ураховуючи реформування освіти, впровадження нових підходів до виховання творчої особистості, здатної до адаптації у новому суспільстві, проблема особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики лишається одним із важливих завдань мистецької освіти. Автором узагальнено розуміння креативності у наукових
дослідженнях останніх років у контексті музичної освіти, виділено основні аспекти цього поняття у сучасних наукових дослідженнях. У контексті визначення креативності молодшого школяра подано авторське розуміння особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики. Розглянуто особливості молодшого шкільного віку, що створюють психологічні передумови для художньо-творчої, зокрема музично-творчої, діяльності дітей. Орієнтуючись на внутрішній і зовнішній аспекти творчості, у статті актуалізовано опору на останній, що відображує зміну і становлення особистості в процесі творчої діяльності. На основі аналізу наукової
літератури автором узагальнено розуміння педагогічних умов щодо творчого розвитку школярів у сучасних дослідницьких напрацюваннях. Висвітлено поняття творчої взаємодії як ключового у визначенні педагогічних умов успішної творчої діяльності молодших школярів у процесі навчання. Обґрунтовано педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів, що
забезпечують його ефективність у процесі навчання музики.

Посилання

1. Lapshyna Y. N. (2019). Puty formyrovanyia tvorcheskykh sposobnostei mladshykh shkolnykov na adaptatsyonno-yhrovom etape obuchenyia russkomu yazyku [Ways of forming creative abilities of elementary schoolchildren at the adaptation-game stage of teaching the Russian language]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools. Zaporizhzhia: KPU. 62, Vol. 1, 108–112 [in Ukrainian].
2. Karpenko, N. A. (2016). Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity]. Lviv [in Ukrainian].
3. Iakubova, L. A. (2010). Rozvytok tvorchykh zdibnostei pidlitkiv u protsesi pozaklasnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Development of creative abilities of teenagers in the process of extracurricular work of general educational institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Mykolaiv [in Ukrainian].
4. Khou, Imei. (2019). Osnovni metodolohichni pidkhody do osobystisno-kreatyvnoho rozvytku molodshykh shkoliariv u protsesi navchannia muzyky [Basic methodological approaches to the personal-creative development of younger students in the process of music teaching]. Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word. Corp. (Canada). October / December, Vol. 8, 4, 367–375 [in Canada].
5. Zavalko, K. V. (2013). Pedahohichna innovatyka v teorii ta praktytsi muzychnoi osvity [Pedagogical innovation in the theory and practice of music education]. Cherkasy [in Ukrainian].
6. Kyrychenko, R. V. (2013). Osoblyvosti rozvytku kreatyvnosti maibutnikh pedahohiv [Features of development of creativity of future teachers]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology. Vol. 10, 25, 185–193 [in Ukrainian].
7. Pahuta, M. V. (2009). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv 5–9 klasiv zasobamy erhodyzainu u protsesi trudovoho navchannia [Development of creative abilities of students of grades 5–9 by means of ergodic design in the process of labor training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chernihiv [in Ukrainian]
8. Demchenko, V. V. (Eds.). (2012). Tezaurus metodychnoho pratsivnyka [Thesaurus of methodical worker]. Rivne: ROIPPO [in Ukrainian].
9. Rybalka, V. (2014). Teoretyko-metodolohichni pytannia psykholohichnoho doslidzhennia tvorchoho spryimannia starshoklasnykamy odnolitkiv [Theoretical and methodological questions of psychological research of creative perception of high school seniors]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology. Vol. 12, 19, 304–314 [in Ukrainian].
10. Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.). [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian (with additions and supplements)]. Kyiv: Irpin [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 93
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Hou, Y. (2019). Педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 73-78. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-73-78