Визначення ефективності моделі розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності

  • I. Onishchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: педагогічний гуманізм, духовність, творче самовираження

Анотація

У публікації відображено результати контрольного етапу експериментально-дослідницької роботи з розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглядаються структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий). Визначаються критерії та показники оцінки
міри сформованості культури самовираження, роль яких виконують властивості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти, що відповідають основним векторам педагогічної діяльності (діловому, аксіологічному, комунікативному, перетворювальному) та на цій основі визначається типологія сформованості досліджуваного явища. Оцінка ефективності розробленої моделі розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності здійснюється за допомогою тих самих діагностичних методик, які були використані у процесі констатувального експерименту. Увагу зосереджено на отриманих даних контрольного зрізу в експериментальній групі. Здійснюється аналіз якісно-кількісних отриманих результатів, особливо підкреслюється позитивна динаміка – збільшення кількості майбутніх вихователів ЗДО з духовно орієнтованим та особистісним типом культури
самовираження у художній діяльності.

Посилання

1. Dychkivska, I. M. (2017). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti: teoriia i praktyka [Preparing future preschool educators for innovative pedagogical activity: theory and practice]. Rivne: Vydavets O. Zen [in Ukrainian].
2. Kononko, O. L. (2014). Kultura samovyrazhennia maibutnikh pedahohiv yak osobystisnyi fenomen [The culture of self-expression of future educators as a personal phenomenon] Psykholohiia ta pedahohika: neobkhidnist vplyvu nauky na rozvytok praktyky v Ukraini – Psychology and pedagogy: the need for science to influence the development of practice in Ukraine. Lviv: HO "Lvivska pedahohichna spilnota", 13–18 [in Ukrainian].
3. Lystopad, O. A. (2015). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiino-tvorchoho potentsialu maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological foundations of the formation of professional and creative potential of future educators of preschool educational institutions]. Odesa: FOP Bondarenko M. O. [in Ukrainian].
4. Omelchenko, E. A. (2012). Samovyrazhenie i kultura samovyrazheniya pedagogov i studentov pedagogicheskih VUZov [Self-expression and culture of self-expression of teachers
and students of pedagogical universities] Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire – Theory and practice of education in the modern world. Sankt-Peterburg: Renome, 11–14 [in Russian].
5. Bielienka, H. V., Bohinich, O. L., & Borysova, Z. N. (2009). Pidhotovka vykhovatelia do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi [Preparing the caregiver for the development of the child’s personality at preschool age]. I. I. Zaharnytskа (Ed.). Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 65
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Onishchuk, I. (2019). Визначення ефективності моделі розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 117-122. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-117-122