Теоретичні основи організації самостійної роботи в початковій школі: історичний аспект

  • L. A. Dubrovskaya кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. L. Dubrovsksiy старший викладач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. S. Korol старший викладач кафедри загальної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: освітній процес, початкова освіта, навчання

Анотація

У статті висвітлюється проблема оновлення сучасної освіти, зокрема початкової, на засадах компетентнісного підходу, обґрунтовується мотивація необхідності формування в учнів здатності думати і діяти самостійно. Звертається увага на те, що початкова ланка школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них навички самостійного учіння. Зазначена необхідність використання в освітньому процесі початкової школи самостійної роботи учнів, що позитивно впливає на якість засвоєння ними знань, формування різноманітних предметних умінь і навичок, створення умов для самореалізації школярів, стимулювання їх пізнавальної активності, виховання старанності й відповідальності. У науковій роботі вагоме місце відведено дослідженню праць видатних вчених,
що стосуються питання самостійності роботи учнів. Зокрема, педагоги у своїх творах зазначали, що людина, яка не вміє самостійно вчитися, а тільки засвоює те, що їй дає вчитель, мало на що придатна. У статті подаються думки видатних педагогів, що нині дидакти і вчителі шукають такі засоби, які б допомагали всім дітям набути вміння самостійно вчитися, сприяли б їхньому розвиткові. Проаналізовані роботи дають можливість зробити висновок, що актуальність формування в дітей самостійності – чинник розвитку однієї з найважливіших особистісних якостей.

Посилання

1. Buriak, V. K. (1990). Samostoiatelnaia rabota uchashchykhsia [Students' independent work]. Kyev: Znanye [in Ukrainian].
2. Buriak, V. K. (1990). Samostoiatelnaia rabota uchashchykhsia [Students' independent work]. Kyev: Znanye [in Ukrainian].
3. Holant, E. Ya. (1944). Nekotorye pryntsypyalnye voprosy razvytyia samostoiatelnosty shkolnykov [Some fundamental issues of the development of independence of students]. Uchenye zapysky LDPY ym. A. Y. Hertsena – Scientific notes LDPI them. A. I. Herzen. Vol. 52, 3–18. Moskva: Kyphtym [in Russian].
4. Komenskyi, Ya. A. (1939). Velykaia dydaktyka [Great didactics]. Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia – Selected Pedagogical Compositions. Vol. 1, 179–181. Moskva: Uchpedhyz [in Russian].
5. Levyna, Y. Y. (1971). Opytno-eksperymentalnaia razrabotka metodyky samostoiatelnoi raboty uchashchykhsia na uroke pry yzuchenyy pedahohycheskykh dystsyplyn [Pilot development of the methodology of independent work of students in the lesson when studying pedagogical disciplines]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva [in Russian].
6. Lutsyk, D. V. (2013). Dydaktyka pochatkovoi shkoly [Primary school didactics]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].
7. Malovanyi, Yu. I. (1998). Pro suchasnyi urok [About the modern lesson]. Molodomu vchytelevi – Young teacher. Ye. S. Berezniak (Ed.). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
8. Mykelson, R. M. (1940). O samostoiatelnoi rabote uchashchykhsia v protsesse obuchenyia [On the independent work of students in the learning process]. Moskva: Uchpedhyz [in Russian].
9. Russo, Zh.-Zh. (1912). Emyl, yly O vospytanyy [Emil, or On Education]. (M. A. Enhelhardt, Trans.). Sankt- Peterburh: Yzd. haz. "Shkola y zhyzn" [in Russian].
10. Savchenko, O. Ya. (1982). Rozvytok piznavalnoi samostiinosti molodshykh shkoliariv [Development of cognitive independence of younger students]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
11. Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works]. Vols. 1–5, Vol. 4. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].
12. Sukhomlynskyi, V. O. (1987). Slovo ridnoi movy [Hometown word]. Ukrainska mova i literatura v shkoli – Ukrainian language and literature at school. 1, 49–53 [in Ukrainian].
13. Stepanyshyn, B. I. (1996). Yak donesty do uchniv bahatstvo, krasu i velych ridnoi movy [How to bring the wealth, beauty and majesty of the mother tongue to the students]. Dyvoslovo – Wonder. 7, 51 [in Ukrainian].
14. Sroda, R. B. (1956). Vospytanye aktyvnosty y samostoiatelnosty uchashchykhsia v uchenyy [Education of students' activity and independence in learning]. APN RSFSR [in Russian].
15. Tiunyn, V. A. (1965). Podhotovka uchashchykhsia k samostoiatelnoi rabote (na urokakh po humanytarnym predmetam v starshykh klassakh srednei shkoly) [Preparing students for independent work (in the lessons on humanitarian subjects in high school)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Tomsk [in Russian].
16. Okon, V. (1968). Osnovy problemnoho obuchenyia [Fundamentals of Problem Learning]. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].
17. Fedorenko, I. T. (1963). Formuvannia samostiinosti uchniv u navchalno-vykhovnii roboti shkoly [Formation of pupils' independence in school educational work]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 76
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Dubrovskaya, L. A., Dubrovsksiy, V. L., & Korol, V. S. (2019). Теоретичні основи організації самостійної роботи в початковій школі: історичний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 129-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-129-135