ZNAJOMOŚĆ PRAW DZIECKA WŚRÓD SZEŚCIOLATKÓW

  • O. Lisovets Doktor of Pedagogical Sciences, Professor Department of Social Pedagogy and Social Work, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukrainе
  • H. Bejger Doctor of Pedagogy, Senior Lecturer of the Department of Pedagogy of the State Higher Vocational School in Chelm, Poland
  • Ganna Bondarenko assistant of Pedagogic Sciences, Associate Professor of Department of Social Pedagogy and Social Work at Nizhyn State Gogol University
  • E. Kowalczyk 3rd year student, 1st degree (3rd course, bakalavry), Poland

Анотація

We współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa istnieje pilna potrzeba zwrócenia przez państwo większej uwagi na dzieci. Autorzy wnioskują, że prawa dziecka są częścią ogólnego zbioru praw człowieka, który stanowi prawny status każdej jednostki. Prawa dziecka to zbiór praw i wolności charakteryzujących stan prawny dziecka, uwzględniający specyfikę rozwoju człowieka przed osiągnięciem dorosłości. Artykuł dotyczy aktualnego stanu zapewnienia i realizacji praw dziecka w Polsce. Przeanalizowano informacyjne i publiczne mechanizmy kształtowania i realizacji polityki państwa w zakresie ochrony dzieci w Polsce. Nacisk położony jest na wyjaśnienie natury i cech tych mechanizmów. Zwraca się uwagę, że konieczne jest wprowadzenie nowych podejść do ochrony praw dziecka oraz jakościowa poprawa krajowego systemu kontroli i monitoringu państwowego i publicznego w zakresie ochrony dzieci, aby w pełni wykorzystać potencjał społeczny.

Посилання

1. Brykczyński M. Prawa Dziecka. URL: http://m.szczycienski.wm.pl/2016/12/o-prawach-dziecka-8979.pdf
2. Deklaracja Praw Dziecka Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 r. (zwana Deklaracją Genewską).
3. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada z 1959 r. URL: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.htm[dostęp
4. Hawras-Napierała B., Trempała J. (2010). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. PWN, Warszawa.
5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narod Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. URL: http://m.szczycienski.wm.pl/2016/12/o-prawach-dziecka-8979.pdf
6. Surina, I. & Babicka, A. (2016). Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2020-12-21
Як цитувати
Lisovets, O., Bejger, H., Bondarenko, G., & Kowalczyk, E. (2020). ZNAJOMOŚĆ PRAW DZIECKA WŚRÓD SZEŚCIOLATKÓW. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 16-24. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-16-24