ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ: ОСНОВНІ МЕТОДИ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

  • S. Melnyk старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки
  • S. Sasnyk старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки
  • O. Novikov старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки
  • N. Diakonova старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки
Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, пізнавальний метод

Анотація

Рух України до інтеграції в європейський та світовий науковий та освітній простір спричинює зміни парадигм і підходів до викладання у закладах освіти всіх рівнів, що може призвести до сучасних трансформацій навчання. Актуальність статті обумовлена необхідністю системного розуміння понять «інтеграція» та «інтегроване навчання» в освітньому процесі, оскільки міжпредметні зв’язки відіграють важливу роль у сучасному світі, тому що фахівець сьогодні повинен бути всебічно розвиненим та володіти цілою низкою знань та навичок, здатним виконувати кілька завдань одночасно й вирішувати нагальні проблеми. Метою статті є визначення термінів «інтеграція» та «інтегроване навчання» у контексті освітнього процесу. У статті вирішена низка завдань: проаналізовано та порівняно різні точки зору щодо інтеграції й інтегрованого навчання зарубіжних і вітчизняних учених та результати, отримані внаслідок цього. Результатом процесу інтеграції у навчанні є його гуманізація та той факт, що інтеграція є складовою частиною змістовно-мовного інтегрованого навчання. Переваги інтегрованого підходу у навчанні є очевидними, оскільки завдяки цьому створюються сучасні підручники, розробляються сучасні освітні технології та змінюється зміст освітнього компоненту, що призводить до необхідності розуміти потреби студента та робить навчальний процес особистісно орієнтованим. У статті характеризуються методи, форми, прийоми та засоби інтеграції. Завдяки пізнавальному та творчому методам навчання формуються інтегративні блоки проблемного навчання: інтегративне спостереження, евристичне дослідження, розробка, прогнозування й аналіз. Інтеграція може бути предметною, проблемною, горизонтальною та вертикальною, що дозволяє засвоїти тему з різних сторін. Крім того, інтеграція виконує освітню, виховну, розвивальну, психологічну, методологічну та організаційну функції.

Посилання

1. Babenko, A. L. (2015). Sutnist i zmist poniat «intehratsiia» ta «intehratsiine zaniattia» [The essence and content of the notions «integration» and «integrated lesson»]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific bulletin of Uzhhorod National University. 37. 9–12 [in Ukrainian].
2. Boiko, Ye.H., Rafalska, O.O. & Yukhymovych, H.P. (2019). Intehrovanyi pidkhid do navchannia v osvitnomu protsesi [An integrated approach to learning in education process] Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development. URL: http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2406/16_0.pdf? sequence=1&isAllowed=y (Last accessed: 05.12.2020) [in Ukrainian].
3. Zaitseva, L. (2011). Intehrovanyi pidkhid: sutnist ta mozhlyvist vprovadzhennia v doshkilnii osviti [An integrated approach: the essence and possibility of introducing into preschool education]. Molod i rynok – The youth and market. 12 (83). 55—58. URL:http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=& S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA =&2_S21STR=Mir%5F2011%5F12%5F16 (Last accessed: 20.12.2020) [in Ukrainian].
4. Ivanchuk, M. H. (2000). Osnovy tekhnolohii intehrovanoho navchannia v pochatkovii shkoli [Basics of integrated learning technology in primary school]. Chernivtsi [in Ukrainian].
5. Intehratsiia metodiv navchannia inozemnykh mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Integration of foreign language teaching methods in higher educational establishments]. URL: http://krok.miok.lviv.ua/uk/teachers-manuals/інтеграція-методів-навчання-іноземн/ (Last accessed: 28.12.2020) [in Ukrainian].
6. Karpenko, N.M. & Smelianska, V.V. (2019). Intehrovanyi pidkhid do formuvannia kompetentnosti v inshomovnomu akademichnomu pysmi studentiv 1-ho kursu movnykh fakultetiv [An integrated approach to the competence formation in foreign language academic writing of language faculties first-year students]. Journal «Science Rise: Pedagogical Education». 3 (30). 18–22. URL: http: //journals.uran.ua/sr_edu/article/view/166289/171421 (Last accessed: 20.10.2020) [in Ukrainian].
7. Kotkovets A. L. Intehrovanyi pidkhid do navchannia anhliiskoi movy kursantiv viiskovykh vuziv [An integrated approach to teaching cadets of military universities English] URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1159 (Last accessed: 05.11.2020) [in Ukrainian].
8. Medvedok, Ye. K. (2004). Realizatsiia mizhpredmetnykh zviazkiv yak umova intehratsii zmistu osvity. [Implementation of interdisciplinary links as a condition for educational content integration] Biolohiia – Biology. 9 (Berezen – March). 2–5 [in Ukrainian].
9. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy v XXI st (2002). Osvita Ukrainy [The National doctrine of Ukraine education development in the XXI century] Education of Ukraine. №33. S.4. URL: repository.ldufk.edu.ua › bitstream (Last accessed: 29.12.2020) [in Ukrainian].
10. Nikolashina, Ye. A. (2017). Integrirovannyy podkhod v obuchenii inostrannomu yazyku [An integrated approach to foreign language teaching] Retrieved from Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal «Kontsept» – Scientific and methodical electronic journal «Concept». URL: http://e-koncept.ru/2017/470197.htm (Last accessed: 12.12.2020) [in Russian].
11. Sazhko, L. A. Intehratyvna osnova navchannia inozemnykh mov [Integrative basis of foreign language teaching]. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin›cgiirbis_64 (Last accessed: 11.11.20) [in Ukrainian].
12. Silveistr, A.M., Mokliuk, M.O. & Mokliuk, O.O. (2017). Intehratsiia znan yak psykholoho-pedahohichna problema [Knowledge integration as a psychological and
pedagogical problem]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – M. P. Drahomanov National Pedagogical University Scientific Journal. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. 57. 171–178 [in Ukrainian].
13. Smirnov, V. I. (2012). Didaktika [Didactics]. Nizhniy Tagil: Nizhnetagilskaya gosudarstvennaya sotsialno-pedagogicheskaya akademiya. Vol. 1 [in Russian].
14. Smirnova, L. (2014). Intehrovanyi pidkhid yak neobkhidna skladova orhanizatsii protsesu inshomovnoi osvity na nemovnykh fakultetakh [An integrated approach as a necessary constituent part of organization of foreign language education process at non-language faculties]. Naukovi zapysky – Proceedings. 128. 490–493 [in Ukrainian].
15. Tarnopolskyi, O. B. (2011). Navchannia cherez zmist, zmistovno-movna intehratsiia ta inshomovne zanurennia u vykladanni inozemnykh mov dlia profesiinykh tsilei u nemovnykh vyshakh [Learning through content, content-language integration and diving in foreign language environment in teaching foreign languages for specific purposes in non-language higher educational establishments]. Inozemni movy – Foreign languages. 3 (67). 23–27 [in Ukrainian].
16. Khutorskoy, A. V. (2001). Sovremennaya didaktika [Modern didactics]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
17. Shevchuk, K. (2007). Intehrovanyi pidkhid do navchannia: retrospektyvnyi analiz [An integrated approach to teaching: retrospective analysis]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho – Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University Proceedings. 20. 50–55 [in Ukrainian].
18. Yamburg, Ye. A. (1997). Shkola dlya vsekh: Adaptivnaya model [School for everyone: an adaptive model]. Mosckov: Novaya shkola [in Russian].
19. Marsh, D. European Framework for CLIL Teacher Education / David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff, María Jesús Frigols Martín. – URL: http://encuentrojournal.org/textos/9.%20CLILFramework.pdf (Last accessed: 20.12.2020).
20. Rafalskaya, O. O. (2015). Algorithms for the formation of the basic taxonomy of disciplines. Management of development of complex systems. 24. 137–141 [in English].
21. Busel V. T. (Eds). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The large explanatory dictionary of Modern Ukrainian] / [uklad. i holov. red. – compiled and edited by]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].
22. Melnychuk, S.H., Radul, O.S., Dovha, T. Ya. & Omelianenko, S.V. (2004). Korotkyi terminolohichnyi slovnyk z pedahohiky [The short terminology dictionary on pedagogy] / [ukladachi – compilers]. Kirovohrad [in Ukrainian].
23. Yarmachenka, M. D. (Eds.). (2001). Pedahohichnyi slovnyk [The pedagogical dictionary]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
24. Sotsioloho-pedahohichnyi slovnyk (2004). [The sociological and pedagogical dictionary]. Honcharenko, S.U., Radul, V.V., Dubinka, M.M. (Ed.). Radula V. V. (Eds.). Kyiv: EksOb [in Ukrainian].
25. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (2002). [The explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kovalova T. V., Kovryha L. P (Ed.). Kharkiv: Synteks [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 123
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Melnyk, S., Sasnyk, S., Novikov, O., & Diakonova, N. (2021). ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ: ОСНОВНІ МЕТОДИ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 8-16. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-8-16