ЛІТЕРАТУРНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЙДЕТИКИ

  • Y. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики, Ніжинського державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: ейдетика, образ, візуалізація

Анотація

Як розвивальна система ейдетика спрямована на покращення процесів запам’ятовування, посилення репродуктивних можливостей людської свідомості в
цілому. У шкільному віці це необхідно, адже відбувається поступове зменшення образного мислення учнів, його заміщення логіко-понятійним. І хоча названий
процес не набуває абсолютного характеру, проте все одно виникає потреба протидіяти йому спеціальними засобами, які й надає ейдетика. Літературне навчання потребує адаптації її елементів до своїх особливостей, а також до специфіки художніх джерел – навчального матеріалу, що не схожий на точну інформацію, яку учні засвоюють під час вивчення більшості дисциплін (математики, мови, фізики, біології тощо). Саме цю зроблену й намагається вирішити автор статті. У першу чергу він підкреслює, що надання точним даним образного вигляду як найбільш використовуваний прийом ейдетики не може бути застосований на уроках літератури у спосіб, властивий іншим навчальним предметам, адже література сама пропонує вже готові художньо-образні конструкції, створені письменниками. Тому візуалізація відбувається шляхом переведення словесно-образного матеріалу в живописний (малювання) або уявно-описовий («усне малювання»). Потрібна вибірковість та цілеспрямованість такої роботи. Орієнтирами виступають поширені в методиці навчання літератури шляхи
вивчення художніх творів. Відповідно до них автор і пропонує встановити систему елементів, які підлягають візуалізації: подієвий аналіз – окремі епізоди
(зав’язка, кульмінація, розв’язка); хронотопний аналіз – часопросторові деталі, які виконують важливу роль у реалізації художнього задуму письменника;
пообразний аналіз – елементи портретування персонажів; словесно-образний аналіз – мовно-образні утворення, у яких наявна концентрація проблемно-
тематичної та світоглядної спрямованості літературного матеріалу, його жанрові чи стильові особливості.

Посилання

1. Kovalchuk, O. H. (2015). Vizual’ne u tvorchosti M. Kotsiubyns’kogo [The visual in the writings by M. Kotsyubynsky]. Nizhyn: NDU im. M. Gogola [in Ukrainian].
2. Kononchuk, N. (2012). Eidetyka u navchanni literatury. Konspekty uroku za tvorom Ivana Malkovycha «Svichechka bukvy I» [Eidetics in the teaching of literature. Lesson outline for the work of Ivan Malkovich «The candle of the letter I»]. Ukraiins’ka literatura v zagalnoosvitnii shkoli – Ukrainian literature in secondary school. 3. 33–35 [in Ukrainian].
3. Pennak, D. (2016). Kak roman [Like a novel]. Moscow: Samokat [in Russian].
4. Rodari, Dzh. (1978). Grammatika fantazii [The grammar of imagination]. Moskva: Progress [in Russian].
5. Symonenko, S. M. (1991). Diagnostyka pryiiomiv ta sposobiv vizual’nogo myslennia v umovakh hudozhnio-grafichnoii diialnosti [Diagnosis of techniques and methods of visual thinking in the context of artistic and graphical activities]. Psyhologiia – Psychology. Kyiv: Rad. shk. 36. 39–44 [in Ukrainian].
6. Sirosh, O. (2020). Vykorystannia elementiv eidetyky na urokakh ukraiinskoii literatury [The use of elements of eidetics during Ukrainian literature lessons]. Ukraiinska mova i literatura v shkoli – Ukrainian language and literature at school. 2. 20–25. [in Ukrainian].
7. Tarasova, M. (2008). Vizual’no-zhyvopysna skladova hudozhnioho myslennia pys’mennyka [The visual and pictorial component of the writer’s artistic thinking]. Ukraiinska
mova i literatura v serednikh shkolakh, himnaziiakh ta kolegiumakh. 7–8. 91–98 [in Ukrainian].
8. Ulishchenko, V. (2011). Metod eidetyky v intersubiektnomu navchanni ukraiins’koii literatury (praktychno-orientovanyi aspect) [The method of eidetics in intersubjective teaching of Ukrainian literature (the practice-oriented aspect]. Ridna shkola. 7. 33–38. [in Ukrainian].
9. Ushkalov, L. (2019). Literatura i filosifiia: doba ukraiins’kogo baroko [Literature and philosophy: the era of the Ukrainian Baroque]. Kharkiv: Vydavets’ Oleksandr Savchuk [in
Ukrainian].
10. Shatalov, V. F. (1987). Tochka opory [The fulcrum]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Переглядів анотації: 132
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2021). ЛІТЕРАТУРНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЙДЕТИКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 34-44. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-34-44