ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

  • L. Dubrovska кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. Deshko вчитель початкових класів Ніжинської ЗОШ № 15
Ключові слова: пізнавальна активність, молодші школярі, початкова школа

Анотація

У статті авторами уточнено зміст понять «активність», «пізнавальна активність»; здійснено аналіз програм з курсу «Я досліджую світ» для учнів 1 класу (О. Савченко та Р. Шиян) та підручників авторів О. Тагліної, Г. Іванової; Т. Гільберг, С. Тарнавської, О. Гнатюка; Т. Воронцової, В. Пономаренко, О. Хомич; О.Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко, які створені за різними програмами. У статті охарактеризовано структуру пізнавальної активності учнів початкових класів під час уроків «Я досліджую світ»; визначено критерії, показники та рівні сформованості пізнавальної активності учнів початкових класів. Науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів початкових класів під час уроків «Я досліджую світ». Висвітлено, що педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів у початковій школі мають в собі компоненти всіх складових навчального та виховного процесу, а саме: цілі, зміст, форми, методи, засоби і прийоми. Забезпечення ефективних педагогічних умов є важливим у процесі розвитку пізнавальних здібностей школярів, їх інтелектуальних здібностей, активності на заняттях. У статті досліджено педагогічні умови організації освітнього процесу, які забезпечують ефективне формування пізнавальної активності учнів молодших класів на заняттях «Я досліджую світ»: планування навчального процесу через
дослідження за запитами дітей (Inquiry based learning); організація навчальної діяльності на основі особистісно орієнтованої взаємодії «вчитель-учень»; застосування активних методів і форм навчання, стимулюючих прийомів в межах навчального предмета, випереджальної самостійної роботи. Слід додати, що
вибір засобів і способів розвитку пізнавальної активності досить різноманітний і здебільшого залежить від дидактичної мети уроку, підготовленості класу,
технічних засобів, які доступні вчителю. Зазначено, що початкова школа є центром загальної уваги, оскільки перші роки навчання і виховання дітей у школі мають важливий вплив на подальший розвиток інтелекту, творчості, формування характеру, саморозвиток особистості тощо. Успішну діяльність дітей молодшого шкільного віку гарантує чітке формування й розвиток пізнавальної активності.

Посилання

1. Bolshakova, I. Studiia onlain-osvity EdEra. Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit». Navchannia na osnovi zapytiv [EdEra online education studio. Integrated course «I explore the world». Inquiry-based learning]. URL: https:// www.edera.gitbooks.io/glossary/6/world.htm (data zvernennia: 21.06.2020) [in Ukrainian].
2. Vorontsova, T., Ponomarenko, V. & Khomych, O. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u 1–2 klasakh zakladiv
zahalnoi serednoi osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [New Ukrainian school: methods of teaching an integrated course «I explore the world» in grades 1–2 of secondary schools on the basis of a competency-based approach]. Kyiv: Alaton [in Ukrainian].
3. Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit». Navchannia na osnovi zapytiv [Integrated course «I explore the world». Inquiry-based learning]. URL: https://
www…edera.gitbook.io/glossary/metodikivikladannya-u-1-klasi/world (data zvernennia: 2.07.2020) [in Ukrainian].
4. Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit» [Integrated course «I explore the world»]. R.B. Shyiana (Eds). URL: https://www...school1skad.jimdo.com›app (data zvernennia:
2.07.2020) [in Ukrainian].
5. Kravchynska, T. S. (2017). Pedahohika partnerstva – osnovni idei, pryntsypy ta sutnist [Pedagogy of partnership – the main ideas, principles and essence]. Pidhotovka
kerivnykh ta pedahohichnykh kadriv dlia realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly – Training of managerial and pedagogical staff for the implementation of the Concept of the New Ukrainian School (Kharkiv, 6 kvit. 2017 r.). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity [in Ukrainian].
6. Iepikhina, M. A. (2019). Osoblyvosti vykladannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u Novii ukrainskii shkoli v konteksti pedahohiky partnerstva [Features of
teaching the integrated course "I explore the world" in the New Ukrainian School in the context of partnership pedagogy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. 1 (44). 67–70 [in Ukrainian].
7. Nikolenko, L. T. (2018). Pedahohika partnerstva yak umova realizatsii zavdan rozvytku osobystosti dytyny u konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of partnership as a
condition for the implementation of tasks of child personality development in the context of the New Ukrainian school]. Metodyst – Methodist. Vol. 6. 84–92.
8. Novyi derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity [New state standard of primary general education]. Vseukrainska serpneva konferentsiia – All-Ukrainian August
Conference. URL: https://www... nus.org.ua/.../2017/.../NewSchool_Presentation-final_18-08 (data zvernennia: 7.05.2020) [in Ukrainian].
9. Nozdrova, O. P. (2008). Dydaktychna hra yak zasib stymuliuvannia piznavalnoi aktyvnosti uchniv 6–7-richnoho viku [Didactic game as a means of stimulating cognitive activity of 6–7-year-old students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
10. Bibik, N. M. (Eds.). (2017). Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady» [in Ukrainian].
11. Banchi, H. & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children. Vol. 46. 2. 26–29. URL: https://www...engage.intel.com/docs/DOC-30979 (data zvernennia:
14.08.2020) [in Еnglish].

Переглядів анотації: 455
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Dubrovska, L., & Deshko, O. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 52-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-52-58