ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВʼЯ

  • I. I. Zaplishnyi кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: здоровʼя, рухова активність, фізкультурно-оздоровча освіта

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема формування в учнів старшої школи свідомого ставлення до свого здоровʼя. Здійснено аналіз поняття «здоров’я», що є ключовою категорією забезпечення продуктивності людського життя. Автор стверджує, що відчутних результатів можна досягти лише за умови залучення старшокласників до різних видів фізкультурно-оздоровчої діяльності за принципами вільного вибору, добровільної участі, стимулювання активності до самостійних занять тощо. Акцентовано увагу на тому, що вирішення вище зазначеної проблеми слід розглядати в контексті мотивації учнів на здоровий спосіб життя, а це активізація рухової активності, орієнтація на здоровий спосіб життя, фізкультурно-оздоровча освіта, валеологічна грамотність, раціональне використання вільного часу для активного відпочинку, психологічні установки, які стають провідними факторами, що визначають здоров’я молоді. Фізичне виховання та валеологічна грамотність розглядається комплексно як спосіб надання інформації, методів навчання, прийомів, навичок здорового способу життя, виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей індивідуального здоров’я. Визначено шляхи формування свідомого ставлення старшокласників до власного здоровʼя, до яких віднесено: формування загальних уявлень про фізичну культуру, знань оздоровчої спрямованості фізичного виховання, усвідомлення їх, набуття практичного досвіду застосування у повсякденній життєдіяльності; дотримання правильної організації навчального процесу фізичного виховання з систематичним дозованим фізичним навантаженням, урахуванням індивідуальних і вікових особливостей кожного учня; широкого використання оздоровчого фізичного тренування для гармонійного розвитку особистості старшокласника; дотримання рухового режиму упродовж дня; формування мотивації на здоровий спосіб життя; створення відповідних умов для занять фізичними вправами; прищеплення знань і умінь самостійно контролювати стан свого здоровʼя.

Посилання

1. Bashavets, N. A. (2011). Formuvannia kultury zdorovʼiazberezhennia studentiv pid chas zaniat z fizychnoho vykhovannia [Formation of a culture of health preservation of
students during physical education classes]. Fizychne vykhovannia v shkoli – Physical education at school. 4. 21–24 [in Ukrainian].
2. Borshchov, S. & Ostopolets, I. (2010). Do problemy formuvannia kultury zdoroovʼia ta zdorovoho sposobu zhyttia shkoliariv pidlitkiv [To the problem of forming a culture of health and a healthy lifestyle of adolescent schoolchildren]. Fizychne vykhovannia v shkoli – Physical education at school. 3. 37–39 [in Ukrainian].
3. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. (2d ed.). Rivne: Volynski oberehy [in
Ukrainian].
4. Zdorove-21: Osnovy polytyky dostyzhenyia zdorovia dlia vsekh v Evropeiskom rehyone VOZ [Health-21: A policy framework for health for all in the WHO European Region: an introduction]. Evropeiskaia seryia po dostyzhenyiu zdorovia dlia vsekh – European series on health for all. Kopenhahen: (ERB) VOZ, 1999 [in Russian].
5. Lukʼianchenko M. I. (2012). Pedahohika zdorovʼia: teoriia i praktyka [Health pedagogy: theory and practice]. Drohobych: redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho
derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka [in Ukrainian].
6. Yaremenko, V. V. & Slipushko, O. M. (2001). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Akonit. Vol. 1. (A–K). 928 [in Ukrainian].
7. Nosko, M.O., Yermakov, S.S. & Harkusha S.V. (2010). Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovʼia uchnivskoi ta studentskoi molodi [Theoretical and
methodological aspects of strengthening the physical health of pupils and students]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Chernihiv. 76. 243–247 [in Ukrainian].
8. Zubalii, M. & Tymoshenko, O. (2014). Otsiniuvannia zdorovʼia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Assessing the health of students in secondary schools].
Fizychne vykhovannia v ridnii shkoli – Physical education in the native school. 6. 20–24 [in Ukrainian].
9. Sait VVOZ. Osnovnye svedenyia o hlobalnoi alkoholnoi epydemyy [IMPORT site. Basic information about the global alcohol epidemic]. (2011). Fevral. URL:
http:www.who.int/topics/alcohol_drinking/ru/ (data zvernennia: 31.05.2021) [in Russian].

Переглядів анотації: 76
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Zaplishnyi, I. I. (2021). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВʼЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 68-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-68-75