ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ

  • M. Kuziv кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Західноукраїнського національного університету
  • I. Kuziv викладач Галицького коледжу ім. В. Чорновола
Ключові слова: конфлікт, консенсус, медіація

Анотація

У статті досліджено особливості вирішення конфліктів за допомогою медіації. Зазначено, що випадки успішного завершення переговорів сторін конфлікту в
форматі медіації поодинокі, це скоріше виняток, ніж правило. I головними причинами такої ситуації є відсутність законодавчо закріпленого механізму медіації та брак теоретичних i практичних досліджень стосовно цієї теми. Тому проблема медіації є особливо актуальною в Україні на сьогоднішній день. Зазначено, що метою медіації є орієнтування на досягнення обопільної згоди, консенсусу, прийняття спільного рішення, яке задовольнятиме обидві сторони конфлікту. З’ясовано, що медіація налічує чітко організовану послідовність кроків, які є обов’язковими для успішності всього її процесу. Традиційно медіація складається з декількох стадій, i кожна із стадій має свої конкретні цілі та завдання. Медіація, як i переговори, починається з розробки процедури, правил роботи та визначення послідовності роботи i відповідальності. Це робиться на стадії вступу в медіацію. Потім починається наступна стадія медіації – презентації сторін. Далі йде дискусія з вироблення питань для переговорів. Якщо в результаті не вдається узгодити питання, які необхідно обговорити, медіатор застосовує кокус i розмовляє зі сторонами індивідуально. Після вироблення питань переходять до наступних стадій: дискусії з вироблення пропозицій та підготовки проєкту угоди. Завершальною стадією медіації є вихід з медіації. Основна її мета – створити розуміння у сторін, що вони будуть робити, коли медіація закінчиться. Отже, медіація – це інноваційний спосіб вирішення конфліктів у сучасному світі. Основним позитивним ефектом використання медіації є те, що після її завершення сторони чітко знають, що результат, до якого вони прийшли, був вироблений безпосередньо ними. У кожної зі сторін конфлікту, що вирішений за допомогою медіації, не залишиться відчуття, що її опонент отримав більше, ніж інша сторона. Оскільки, як зазначалося вище, випадки успішного завершення переговорів у форматі медіації в Україні на сьогоднішній день поодинокі, залишається потреба у подальшому вивченні цієї теми.

Посилання

1. Profilaktyka i vyrishennia konfliktu z vykorystanniam mediatsii: sotsialno- pedahohichnyi aspekt [Conflict prevention and resolution using mediation: socio-pedagogical
aspect]. URL: http://lа-strаdа.оrg.uа/uсp_mоd_librаry_view_314.html [in Ukraine].
2. Mediatsiia v PTNZ: dosvid, shcho bazuietsia na pozytyvnomu spilkuvanni (2016). [Mediation in vocational schools: an experience based on positive communication].
Dnipropetrovsk: Drukarnia DNZ «MVPUPIT» [in Ukraine].
3. Mediatsiia efektyvne vyrishennia konfliktiv [Mediation as effective conflict resolution]. URL: http://www.vоаs.gоv.uа/wоrk/med-аts-yа/med-аts-yа-efektivne-vir-shennyаkоnfl-kt-v [in Ukraine].
4. Besemer, Ch. (2007). Mediation: Vermittlung in Konflikten. [Mediation: intermediation in conflicts]. Königsfeld: Stiftung Gewaltfreies Leben [u.a.] [in Germany].
5. Tymchuk, L. (2016). Osnovy mediatsii v sotsialnyi roboti [Basics of mediation in social work]. Chernivtsi: Vydavnytstvo ChNU im. Yuriia Fedkovycha [in Ukraine].
6. Alternatyvne vyrishennia sporiv (mediatsiia). [Alternative dispute resolution (mediation)]. URL: http://аvаntgаrdelаw.webnоde.соm.uа/mediаtiоn [in Ukraine].
7. Havrylishyn, A. (2014). Mediatsiia yak alternatyvnyi sposib vyrishennia sporiv. [Mediation as an alternative way of resolving disputes]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho
derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. 5. 1. [in Ukraine].
8. Leko, B. & Chuiko, H. (2011). Mediatsiia [Mediation]. Chernivtsi: Knyhy ХХІ [in Ukraine].

Переглядів анотації: 89
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Kuziv, M., & Kuziv, I. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 76-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-76-83