КОНТЕКСТНЕ ВИВЧЕННЯ ОПОВІДАННЯ І. ГАСПРИНСЬКОГО «АРСЛАН-КИЗ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • N. Romanyshyna доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету
Ключові слова: профільне навчання, контекст як методика аналізу, система контекстів

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність вивчення життєпису та творчості І. Гаспринського на уроках української літератури в класах філологічного профілю узв’язках із літературними та позахудожніми фактами; визначено особливості біографічного, історичного, літературознавчого, культурологічного, суспільного контексту як методики аналізу та інтерпретації програмового тексту «Арслан-киз». Літературний контекст окреслено в аспектах уточнення змістово-формальних ознак «Дівчини-левиці» як твору дискусійної жанрової природи (історичне оповідання, повість, легенда, утопія), «підтекстового контексту» (актуалізація езопової мови, прихованого вислову у творах митця епохи «Uyanuv devir»), «метатекстового контексту» (зіставний аналіз Гульджемал та Жанни д’Арк як персонажів, що формуються на тлі історичних обставин, зокрема за літературною біографією І. Кошелівця «Жанна д’Арк»), контекстами літературної конкретизації «Дівчини-левиці», рецепції творчості І. Гаспринського в різні епохи (А. Кримський, Ю. Кандим, М. Джемілєв, О. Слоньовська та ін.). Простежено, що коди, які відкривають контекст історичного оповідання «Дівчина-левиця», активізувалися в сучасних історичних умовах (новина про китайські таємні табори для мусульман-уйгурів набула широкого суспільного резонансу; в анексованому Криму Росія знову проводить дискримінаційну політику щодо корінного населення; у річницю початку депортації радянським режимом кримських татар з Криму Україна, світ згадують жертв геноциду, засуджують дії нинішніх окупантів, що спонукає учителя й учнів не лише відкривати додаткові смисли та значення історичного оповідання «Арслан-киз», а й розуміти, що літературний твір є потенційно продовжуваним,
нескінченним. Перспективність методики дослідження системи контекстів – поглиблене вивчення української літератури (пошук учнями додаткової інформації, потреба пояснень, коментарів), оновлення смислу прочитаного через включення у нові контексти гуманітарних наук; опанування компетентностями розуміння власної національної ідентичності, відкрите ставлення до розмаїття культурного вираження інших тощо (особистісно значущий контекст).

Посилання

1. Hasprynskyj, I. M. (1894). Arslan-kyz (Divchyna-Levytsia) [Arslan-kiz (Girl-lioness)] URL: http://ukrlib.com.ua/books (last accessed: 15.034.2021) [in Ukrainian].
2. Koshelivets, I. М. (1997). Zhanna d’Ark: literaturna biografija [Jeanne d’Arc: literary biography]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Krymskyj, A. U. (1930). Literatura krymskyh tatar [Literature of the Crimean Tatars]. Studiji z Krymu, I–IX: vidbytky z «Zapysok filologichnogo Viddilu – Studies from the Crimea, I–IX: prints from the «Notes of the Historical and Philological Department». URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ (last accessed: 16.03.2021) [in Ukrainian].
4. Usatenko, H. O. & Fasolia A. M. (2017). Navchalna programa z ukrajinskoji literatury (profilnyj riven) dlja 10–11 klasiv zagalnoosvitnih shkil [Curriculum in Ukrainian literature (profile level) for the 10–11 class of secondary schools]. URL: http://mon.gov.ua (last accessed: 19.03.2021) [in Ukrainian].
5. Samatova, O. M. Hasprynskyj. Arslan-kyz [Gasprinsky. Arslan-kyz]. URL: http://sites.google.com (last accessed: 01.02.2021) [in Ukrainian].
6. Slonovska, O.V, Maftyn, N.V. & Vivcharyk, N.M. (2018). Ukrajinska literatura [Ukrainian literature]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 184
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Romanyshyna, N. (2021). КОНТЕКСТНЕ ВИВЧЕННЯ ОПОВІДАННЯ І. ГАСПРИНСЬКОГО «АРСЛАН-КИЗ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 94-101. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-94-101