ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ

  • M. A. Shevchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: естетичні почуття, трудове навчання, молодші школярі

Анотація

У статті висвітлюється актуальність проблеми формування естетичних почуттів у трудовому навчанні в початковій школі в умовах національного відродження України. Автор визначає шляхи формування естетичних почуттів молодших школярів, аналізуючи основні нормативно-правові документи початкової школи (Державний стандарт початкової освіти та Типові освітні програми Нової української школи). Основним шляхом, на думку автора, є реалізація положень технологічної галузі в освітньому процесі початкової школи. Трудове навчання в початковій школі спрямоване на формування естетичного ставлення молодших школярів до праці та людей праці, переживання краси у власноруч створених виробах та творах українського декоративно-прикладного мистецтва. Логічним продовженням накопичення естетичного досвіду молодших школярів та удосконалення емоційно-ціннісних переживань учнів у сфері технологічної освіти виступає позаурочна робота, яка дає змогу організувати творчий технологічний процес за інтересами, бажаннями та можливостями учнів молодшого шкільного віку. Позаурочна робота сприяє виникненню спільного колективного естетичного почуття під час зустрічі з красою праці майстрів своєї справи, довершеністю техніки та гармонійного результату трудової діяльності. І третім шляхом формування естетичних почуттів молодших школярів є трудове навчання в сім’ї. В родині закладаються основи естетичного ставлення дітей до цілей, процесу та результатів праці. Естетичні аспекти присутні як в самому процесі трудової діяльності (краса дії), так і в її результатах (краса продукту), і вони мають розкриватися батьками всіма можливими педагогічно доцільними засобами. Представлені шляхи мають діяти комплексно, оскільки результати в одній сфері обумовлюють ефективність інших. Тільки у взаємодії визначених шляхів можливо досягнути високого рівня формування естетичних почуттів молодших школярів у трудовому
навчанні.

Посилання

1. Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity vid 21 liutoho 2018 roku № 87 [State standard of primary general education dated February 21, 2018 № 87].
URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].
2. Matsenko, Zh. M. (2010). Dukhovnist: fenomen psykholohii ta obiekt vykhovannia [Spirituality: the phenomenon of psychology and the object of education]. Kiyv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
3. Typova osvitnia prohrama pochatkovoi osvity rozroblena pid kerivnytstvom R.B. Shyiana [A typical educational program of primary education developed under the
guidance of R.B. Shiyana]. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%-20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf [in Ukrainian].
4. Typova osvitnia prohrama pochatkovoi osvity rozroblena pid kerivnytstvom O.Ia. Savchenko [A typical educational program of primary education was developed under the
guidance of O.Ya. Savchenko]. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%-20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 101
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Shevchuk, M. A. (2021). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 102-109. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-102-109