ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • N. Scherbakova кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету
Ключові слова: гуманізм, гуманні взаємини, молодші школярі

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування гуманних взаємин молодших школярів під час організації дидактичного процесу в початковій школі.
Автор переконує в тому, що одним із важливих завдань сучасної початкової освіти є формування в дітей пріоритетів доброти, любові до ближніх, поваги до
оточення, порядності, справедливості, толерантності тощо. Це дозволятиме збагачувати емоційно-оцінну діяльність учнів, їх здатність визначати власну
активну життєву позицію, сприятиме взаємодії з дорослими й однолітками, забезпечуватиме почуття власної гідності тощо. Гуманні взаємини між учнями мають складну структуру, яка включає емоційно- позитивне ставлення і застосування гуманної поведінки, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Крім того, такі взаємини включають також культуру мовлення та невербальні прояви особистості в процесі спілкування. У статті на основі аналізу теоретичних та прикладних досліджень розроблено структурно-функціональну модель формування гуманних взаємин молодших школярів, основним компонентом якої є створення й упровадження в освітній процес педагогічних умов (вивчення можливостей та життєвого досвіду учнів; опора на позитивні якості учнів та їх успіх; забезпечення турботливих та дружніх взаємин між усіма учасниками освітнього процесу), які забезпечуватимуть оптимальну емоційно-ціннісну атмосферу під час навчально-ділового спілкування суб’єктів взаємодії. Доведено, що організація спільної діяльності учнів завдяки керівництву з боку вчителя дозволяє створювати комфортні умови для гуманного розвитку кожної дитини. Під час такої діяльності в учнів виникають загальні переживання (хвилювання за результат, усвідомлення необхідності поважати один одного, цінувати час, вислуховувати та враховувати думку однокласника тощо). Формування таких якостей залежить від суб’єкт-суб’єктних взаємин на уроках та в позаурочний час.

Посилання

1. Drahan, A. O. (2015). Rozvytok mizhosobystisnykh vidnosyn ditei molodshoho shkilnoho viku [Development of interpersonal relations of children of primary school age]. Naukovyi visnyk MNU im. V. O. Sukhomlynskoho – Scientific Bulletin of MNU. VO Sukhomlinsky. 1 (48). 117–120 [in Ukrainian].
2. Korzh, N. M. (2015). Humanna pedahohika v umovakh modernizatsii osvitnoho protsesu (pryntsypy humannoi pedahohiky) [Humane pedagogy in the modernization of the
educational process (principles of humane pedagogy)]. Sotsialnyi zakhyst – The social protection. 11/12. 48–54 [in Ukrainian].
3. Kruchek, V. A. (2010). Psykholoho-pedahohichni osnovy mizhosobystisnoho spilkuvannia [Psychological and pedagogical foundations of interpersonal communication]. Kyiv [in Ukrainian].
4. Matviienko, O. V. (1999). Osnovy moralnoho vykhovannia osobystosti molodshoho shkoliara [Fundamentals of moral education of the personality of a junior schoolchild]. Kyiv [in Ukrainian].
5. Pavliuk, H. S. & Bezkorovaina, O. V. (2014). Interaktyvni formy ta metody vykhovannia humannosti v ditei molodshoho shkilnoho viku u konteksti rozvytku kultury spilkuvannia [Interactive forms and methods of educating humanity in children of primary school age in the context of the development of communication culture]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity – Update the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions. 8 (51). 71–74 [in Ukrainian].
6. Pedagogіka. Opora na pozitivne u ditini. Gumanіzacіya vihovannya. Pedagogіka. Navchal’nі materіali onlajn [Pedagogy. Reliance on the positive in the child. Humanization of education. Pedagogy. Learning materials online]. URL: https://pidruchniki.com/13520612/-pedagogika/opora_pozitivne_ditini (data zvernennya 10.09.2021) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 124
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Scherbakova, N. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 110-116. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-110-116