ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

  • V. Artiukhova кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
  • Y. Shvedova кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: стиль навчання, мотивація, навчальна діяльність

Анотація

У статті розглядаються стильові особливості навчальної діяльності студентів в умовах вимушеного онлайн навчання. Проаналізовано поняття «стиль навчання», під яким автори розуміють певну психофізіологічну систему оволодіння знаннями та вміннями, що певною мірою визначає успішність студента як майбутнього професіонала. За результатами огляду спеціальної літератури представлена теоретична модель, що систематизує найбільш відомі класифікації стилів навчання за сферами навчальної діяльності особистості (когнітивної, емоційно-вольової, поведінкової сфер особистості). Визначено, що недостатньо розробленою залишається диференціація стилів навчання за мотиваційними особливостями особистості. За результатами дослідження мотивації навчання студентів визначено, що у більшості з них (41,1 %) превалює мотивація отримання диплому. Авторами було розроблено класифікацію стилів навчання, що ґрунтується на мотиваційній сфері особистості студента (ґрунтовний, стратегічний, поверховий та афіляційний стилі навчання). Виявлено, що серед студентства превалює стратегічний стиль навчання (41,9 %), ґрунтовний стиль представлений у 24,8 % респондентів, афіляційний – у 18,6 %, поверховий виражений найменше (14,7 %). Автори розробили рекомендації організації навчального процесу здобувачів освіти залежно від їх стильових особливостей. Для студентів із домінуванням стратегічного стилю навчання викладачу рекомендовано визначати цілі заняття, а також проєктувати перспективну мету, розраховану на увесь період вивчення дисципліни. Організацію педагогічної взаємодії зі студентами з домінуванням афіляційного стилю доцільно будувати, ґрунтуючись на їх комунікативних потребах. З метою залучення студентів із домінуванням поверхового стилю до навчальної діяльності рекомендовано надавати їм можливість проявляти ініціативу у виборі завдання, забезпечувати свободу самовираження. Універсальною рекомендацією для викладачів може стати налагодження зворотнього зв’язку і створення сприятливого навчального середовища.

Посилання

1. Dinçol, S., Temel, S., Oskay, Ö., Erdoğan, Ü. & Yılmaz, А. (2011). The effect of matching learning styles with teaching styles on success. Procedia Social and behavioral Sciences. V. 15. 854–858.
2. Gylyun, O. V. (2012). Osvitni motyvatsiyi studentsʹkoyi molodi [Educational motivations of student youth]. Hrani – Faces. Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara; Tsentr sots.-polit. doslidzh. 1 (81), 102–104 [in Ukraine].
3. Mykhaylychenko, V. YE., Polyansʹka, V. V. (2011). Rolʹ motyvatsiyi navchalʹno-piznavalʹnoyi diyalʹnosti u formuvanni profesiynoyi spryamovanosti studentiv [The role of motivation of educational and cognitive activities in the formation of professional orientation of students]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. 17 (70), 320–327 [in Ukraine].
4. Witkin, H., Goodenough, D. (1982). Cognitive style: essence and origins. New York.
5. Zuev, Y. O. (2002). Uchebnye styly. Ekspress-metodyka y rekomendatsyy pedahoham [Express methodology and recommendations for teachers]. Praktychna psykholohiya ta sotsialʹna robota – Practical psychology and social work. 6, 16–20 [in Russian].
6. Derkach, T. M. (2015). Styli navchannya ta yikh vplyv na efektyvnistʹ osvitnʹoho protsesu [Learning styles and their impact on the effectiveness of the educational process]. Naukovi zapysky – Scientific notes. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. 127, 41–50 [in Ukraine].
7. Greenfield, S. (2002). The Private Life of the Brain (Penguin Press Science). London, England: Penguin Books Ltd. [in English].
8. Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., Ecciestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: a systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Centre [in English].
9. Kolb, D. (1984). Experimental Learning. New York: Englewood Cliffs [in English].
10. Nemov, R. S. (2015). Obshchaya psikhologiya [General psychology]. V. 2. (6d ed.). Moskva: Yurayt [in Russian].
11. Litzinger, Th., Lee, S., Wise, J., Felder, R. A. (2007). Psychometric Study of the Index of Learning Styles. The Journal of Engineering Education. 96 (4). 309–319 [in English].
12. Honey, P. & Mumford, A. (2000). The learning styles helper’s guide. Maidenhead: Peter Honey Publications Ltd. [in English]
13. Prygin, G. S. (2006). Lichnostno-tipologicheskiye osobennosti sub"yektnoy regulyatsii deyatel’nosti [Personal and typological features of the subjective regulation of activity]. Doktor’s thesis [in Russian].
14. Herrmann, N. (1991). The Creative Brain. Journal of creative behavior. V 25. 4. [in English].
15. Liver, B. Lu (1995). Obucheniye vsego klassa [Whole class teaching]. (Bichenkovoy O.Ye.Trans). Moscow: Novaya shkola. [in Russian].
16. Keller, J. (2008). First principles of motivation to learn and e-learning. Distance Education. 29 (2). 175–185 [in English].
17. Ylʹyn, E. P. (2011). Motyvi y motyvatsiya [Motives and motivation]. SPb. [in Russian].
18. Artyukhova, V., Kravchenko, K., Kravchenko, O. & Prykhodko, D. (2020). The specificity of introducing active and interactive learning methods into the educational process of higher education establishments. Journal of Pedagogy and Educational Management. 4. 151–159 [in English].
19. Shvedova, YA. V. (2012). Vykorystannya aktyvnykh metodiv navchannya z metoyu osobystisno-profesiynoho rozvytku studentiv [Use of active teaching methods for the purpose of personal and professional development of students]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky – Scientific notes of the Department of Pedagogy. 29. 168–172 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 39
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Artiukhova, V., & Shvedova, Y. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 8-17. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-8-17