ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» У ПАРАДИГМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • S. Nesterenko аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: педагогічна технологія, освітня технологія, програмоване навчання

Анотація

У статті висвітлено та досліджено актуальні проблеми, пов’язані із визначенням, тлумаченням та виникненням поняття «педагогічні технології». Розглянуто трактування синонімії та антонімії (дихотомії) понять «освітня технологія» і «педагогічна технологія». Розглянуто тлумачення визначення у різні періоди та фахівцями із різних країн. Запропоновано, на нашу думку, найбільш вдале тлумачення поняття. Актуальність даного дослідження полягає в актуалізації понять педагогічної технології, оскільки останні ґрунтовні дослідження були зроблені лише у ХХ століття, а, отже, питання дослідження має бути осучаснене і приведено до реалій сьогодення. Метою статті є аналіз запропонованих тлумачень поняття «педагогічна технологія» та виокремлення найбільш прийнятного і універсального визначення. Зроблено історико-порівняльний аналіз поняття педагогічної та освітньої технології, описано періоди виникнення і впровадження у педагогічну практику визначення. У ході даного аналізу було описано та узагальнено багатогранність та варіативність тлумачення досліджуваного питання зарубіжними та вітчизняними педагогами-дослідниками. При написанні статті використано теоретичні методи дослідження, а саме: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, пояснення. Результати досліджуваної проблеми можуть стати підґрунтям для подальшого огляду та аналізу педагогічних технологій і матимуть практичне значення для дослідження та виокремлення конкретних педагогічних технологій для навчання іншомовної компетенції педагогів різних циклів викладання задля фахового зростання у розрізі самоосвітньої діяльності та навчання впродовж життя. Описано різні погляди науковців до розуміння і трактування педагогічної технології. Зроблені висновки у статті свідчать про необхідність диференціації понять «освітня технологія» та «педагогічна технологія». Результати даної статті можуть бути застосовані науковцями під час дослідження актуальних питань педагогічної діяльності і слугувати підґрунтям подальших наукових розвідок та досліджень.

Посилання

1. Avtomonov, P. P. & Huk, O. F. (2014). Lohika formuvannya tekhnolohiyi navchannya[Logic of teaching technology formation]. Aktual’ni problemi sotsiolohiyi, psikholohiyi, pedahohiki – Actual problems of sociology, psychology, pedagogic. 3 (24). 140–147 [in Ukrainian].
2. Alfimov, D. V. (2011). Strukturno-zmistovniy kontent ponyattya tekhnolohiyi[Structurally-rich content concept of technology]. Naukoviy visnik Donbasu – Academic bulletin of Donbas. 3 (15). 3–17 [in Ukrainian].
3. Holubnicha, L. O. (2014). Rozvitok pedahohichnikh tekhnolohiy u didaktichniy nautsi [Development of the problem of «pedagogical technology» in didactics]. Pedahohika ta psikholohiya – Pedagogy and Psychology. № 45. 13–23 [in Ukrainian].
4. Hlushkov, V. M. (Eds.) (1973). Entsiklopediya kibernetiki [Encyclopedia of Cybernetics]. Kiyiv: Holovna redaktsiya ukrayins’koyi radyans’koyi entsiklopediyi. Vol. 2. 576 [in Ukrainian].
5. Innovatsionnye pedahohicheskie tekhnolohii [Innovative pedagogical technologists] (2021, April 26). URL:https://unecon.ru/sites/default/files/-innovacpedagogicheskie_tehnologii.pdf [in Russian].
6. Mikhaylichenko, M. V. & Rudik, Ya. M. (2016). Osvitni tekhnolohiyi [Educational technologies]. Kiyiv: TSP «KOMPRINT» [in Ukrainian].
7. Navolokova, N. P. (Eds.) (2009). Entsiklopediya pedahohichnikh tekhnolohiy ta innovatsiy [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations]. Kharkiv: Vidavnicha hrupa «Osnova» [in Ukrainian].
8. Nosko, M. O., Harkusha, S. V. & Tsihura, H. O. (2020). Pedahohichni tekhnolohiyi: ponyattya, struktura ta zmist [Pedagogical technologies: Concept, structure and content]. Visnik Natsional’noho universitetu «Chernihivs’kiy kolehium» im. T. H. Shevchenka – Bulletin of theT. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium». 8 (164). 3–11[in Ukrainian].
9. Prokopenko, I. F. (2018). Pedahohichni tekhnolohiyi v pidhotovtsi vchiteliv [Pedagogical technologies in teacher training]. Kharkiv: Mitra [in Ukrainian].
10. Pyekhota, O. M. (Eds.) (2001). Osvitni tekhnolohiyi [Educational technologies]. Kiyiv: A.S.K. [in Ukrainian].
11. Pinayeva, O. & Shevchenko, L. (2009). Pedahohichni innovatsiyni tekhnolohiyi u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh fakhivtsiv [Pedagogical innovations in the training of future professionals]. Naukovi zapiski TNPU im. V Hnatiuka – The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. 3. 192–197 [in Ukrainian].
12. Semenova, N., Hrechuk, L. & Solodukha, Yu. (2017). Vikoristannya pedahohichnikh tekhnolohiy u roboti z dit’mi doshkil’noho viku: teoretichniy aspekt [Use of pedagogical technologies in work with children of preschool age: theoretical aspect]. Osvitniy prostir Ukrayini – Educational space of Ukraine. 9. 181–187 [in Ukrainian].
13. Semenova, A. V. (2006). Slovnik-dovidnik z profesiynoyi pedahohiki [Dictionary a guide to professional pedagogy]. Odesa: Pal’mira [in Ukrainian].
14. Tkachuk, L. (2010). Retrospektiva henezisu osvitnikh tekhnolohiy u pedahohichnikh vishchikh navchal’nikh zakladakh [Retrospective analysis of development of education technologies in pedagogical higher educational establishments]. Problemi pidhotovki suchasnoho vchitelya – Problems of Modern Teacher Training. 1. 99–106 [in Ukrainian].
15. Cheprasova, T. I. (2005). Zasobi novikh informatsiynikh tekhnolohiy u sistemi suchasnikh tekhnolohiy navchannya [Resources of information technologies in the structure of modern educational technologies]. Naukovi zapiski – Scientific notes. 60. Vol. 1. 208 [in Ukrainian].
16. Shevchenko, L. S. (2013). Rozvitok ponyattya «pedahohichni tekhnolohiyi» v pedahohichniy nautsi ta praktitsi [Development of the concept of «pedagogical technologies» in pedagogical science and practice]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodiki navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemi – Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems. 36. 484–490 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Nesterenko, S. (2021). ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» У ПАРАДИГМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 27-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-27-35