ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗМІСТ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • О. Pryshchepa аспірант, викладач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: інтеграція, музичне мистецтво, інтегроване завдання

Анотація

У статті наголошено, що інтеграція є найперспективнішим напрямом розвитку
Нової української школи. Підкреслено, що інтегративний підхід у музично-освітній
діяльності вчителя початкової школи реалізується шляхом взаємопроникнення
елементів музичного мистецтва у зміст гуманітарних предметів. За мету
дослідження визначено опис різноманітних варіантів інтеграції музичного
мистецтва у змістову частину гуманітарних навчальних дисциплін початкової
школи. Методологічною основою дослідження є положення міждисциплінарного й
інтегративного наукового підходів. Теоретичні методи аналізу й узагальнення
педагогічних, методичних і дисертаційних праць та інтернет-ресурсів застосо-
вані з метою аналізу джерельної бази дослідження. Розглянуто особливості,
переваги, цілі та кінцеві результати застосування інтегрованих завдань та
проведення інтегрованих уроків у початкових класах. Зазначено, що впрова-
дження інтегрованих уроків значною мірою сприяє поглибленому усвідомленню
школярами навчального матеріалу, формуванню навички застосовувати знання
з галузі мистецтва в інших галузях, стимулює необхідність аналізувати та
порівнювати різноманітні процеси й явища, сприяє розвитку творчих здібностей
учнів. Запропоновано тематичну міжпредметну інтеграцію музичного мистецт-
ва в освітні галузі «Українська мова та література», «Я досліджую світ».
Доведено, що запропонована модель міжпредметної інтеграції музичного мис-
тецтва у зміст гуманітарних предметів початкової школи підвищує ефектив-
ність формування в учнів молодшого шкільного віку мовних, музичних, екологічних
знань, умінь та навичок. Зазначено, що застосування інтеграції музичного
мистецтва у змістову частину гуманітарних навчальних дисциплін початкової
школи сприяє як необхідності звернення учнями до музичного мистецтва, так і
загальному естетичному вихованню молодших школярів.

Посилання

1. Doroshenko, T. V. (2015). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zabezpechennia osnov muzychnoi osvity uchniv u konteksti istorii ta teorii pedahohiky [Professional training of future primary school teachers to provide the basics of music education of students in the context of history and theory of pedagogy]. Chernihiv: Desna Polihraf [in Ukrainian].
2. Muzychne mystetstvo. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 1–4 klasy [Musical art. Curriculum for secondary schools 1-4 grades]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne- mistecztvo-1-4-klas.docx [in Ukrainian].
3. Onlain kurs dlia vchyteliv pochatkovoi shkoly [Online course for primary school teachers]. Kyiv. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/ [in Ukrainian].
4. Savchenko, O. Ya. (2013). Dydaktyka pochatkovoi osvity: pidrychnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv [Didactics of primary education: a textbook for higher education]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].
5. Sinopalnykova, N. M. (2010). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia intehrovanykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu v pochatkovii shkoli [Pedagogical conditions of training prospective teachers for using integrative forms of teaching process organization in primary school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
6. Typova osvitnia prohrama, rozroblena pid kerivnytstvom Savchenko O. Ya. [A typical educational program developed under the guidance of Savchenko O. Ya.]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2- dodatki.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 58
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
PryshchepaО. (2021). ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗМІСТ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 36-41. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-36-41