МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ШКОЛІ

  • V. Revenchuk кандидат педагогічних наук, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Ніжинської дитячої хореографічної школи
Ключові слова: початкова мистецька освіта, хореографічне мистецтво, музичне виконавство

Анотація

У статті проаналізовано проблему організації освітнього процесу у мистецьких школах хореографічного спрямування; розглянуто феномен музичного виконавства в контексті фахової підготовки учня-хореографа та проаналізовано організацію навчального процесу на прикладі Ніжинської дитячої хореографічної школи. Обґрунтовано значущість музичного виконавства для розвитку художньо-творчих здібностей учнів. Музичне виконавство в статті визначається як важливий і необхідний компонент для виховання учня-хореографа у закладах початкової мистецької освіти.
Підкреслено роль музичного виховання учнів-хореографів для поглиблення їх розуміння художньо-емоційного змісту танців, наголошено на важливості інтеграції навчальних дисциплін у мистецькій школі та їх спрямуванні на формування в учнів комплексу фахових компетентностей.
Виокремлено педагогічні проблеми, які виникають в освітньому процесі, та визначено шляхи їх подолання у процесі навчання учнів-хореографів гри на музичному інструменті. Сформульовано педагогічні чинники, які сприятимуть комплексному розвитку особистості учня-хореографа, а саме: дотримання в освітньому процесі принципів, необхідних для організації музичного навчання; створення у класі музичного інструмента необхідного художньо-творчого середовища; різнобічна й систематична підтримка учня у процесі навчання музики. Підкреслено необхідність цілеспрямованого педагогічного керування процесом оволодіння учнем способами активності в емоційно-вольовій, музично-технологічній та моторній сферах.

Посилання

1. Parkhomenko, O. M. (2020). Formuvannia khudozhno-obraznoho spryimannia khoreohrafichnoi kompozytsii u protsesi baletmeisterskoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv khoreohrafii [Formation of artistic and figurative perception of choreographic composition in the process of choreography training of future teachers of choreography]. Naukovi zapysky – Proceedings. T. M. Turchyn (Ed.). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. 1. 115–120 [in Ukrainian].
2. Revenchuk, V. V. (2006). Metodychni zasady vzaiemodii vykladacha ta studenta u protsesi navchannia hry na fortepiano [Methodical principles of interaction between teacher and student in the process of learning to play the piano]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3. Rodzhers, K. R. (1994). Vzghliad na psykhoterapyiu. Stanovlenye cheloveka [A look at psychotherapy. Becoming a person]. (E. Y. Ysenynoi, Trans.). Moscow: Yzdatelskaia hruppa «Prohress» [in English].
4. Strikhar, O. I. (2015). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky vchytelia do formuvannia tvorchykh zdibnostei shkoliariv v umovakh intehratsii muzychnoho navchannia [Theoretical and methodical bases of preparation of the teacher for formation of creative abilities of schoolboys in the conditions of integration of musical training]. Doctor’s thesis. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 59
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Revenchuk, V. (2021). МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 42-48. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-42-48