МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

  • T. Lyashenko кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: освіта, музична підготовка, фортепіано

Анотація

У статті розглядаються основні методичні питання процесу навчання гри у класі фортепіано. Висвітлюється сутність освітніх засад та аналізуються
можливості їх подолання. Обґрунтовуються визначальні напрями, зміст та форми організації навчання у класі фортепіано. Теоретично окреслюється стан музично-інструментальної підготовки крізь призму синтезу та взаємозв’язку практичних занять, мети, завдань та власного педагогічного досвіду викладача. Представлено визначальні аспекти інструментально-виконавської підготовки, що вимагають окремої уваги та методичного аналізу проблем, притаманних навчальній роботі у класі фортепіано. Висвітлено основні моменти даної проблематики, що потребують подальшого вивчення. Представлено особливості визначальних етапів роботи у класі музичного інструменту. Пропонуються можливі методичні варіанти й підходи здійснення освітніх завдань, що включають широке коло різноманітних форм та методів навчання. Виокремлюються питання якісного підходу щодо проведення занять з основного інструмента (фортепіано). Автор констатує, що загально освітній та музичний розвиток особистості
залежить від стабільної, систематичної навчально-педагогічної роботи, розвитку самостійності, удосконалення та підвищення рівня кваліфікації викладацького складу того навчального закладу, у якому він навчається. Автор наполягає, що результат наполегливої праці викладача буде плідним тільки за умови регулярної роботи та відповідального ставлення учня до предмета, фортепіано зокрема. Синтез усіх напрямів навчальної діяльності надасть відповідні результати у досягненні поставлених завдань у класі фортепіано.

Посилання

1. Artobolevskaia, A. (1990). Pervaia vstrecha s muzykoi [The first meeting with music]. Moskva: Sovetskyi kompozytor [in Russian]. 2. Vorobkevych, T. P. (2001). Metodyka vykladannia hry na fortepiano [Methods of teaching piano]. Lviv: LDMA [in Ukrainian].
3. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].
4. Hofman, Y. (1978). Osnovnye pryntsypy yhry na fortepyano [Basic principles of playing the piano]. Moskva [in Russian].
5. Kohan, H. (2004). Rabota pyanysta [The work of a pianist]. Moskva: Klassyka-XXI [in Russian].
6. Mostras, K. (1951). Rytmycheskaia dystsyplyna skrypacha [Rhythmic discipline of the violinist]. Metodycheskyi ocherk – Methodical essay. Moskva: Hosudarstvennoe muzykalnoe yzdatelstvo [in Russian].
7. Neihauz, H. (1988). Ob yskusstve fortepyannoi yhry. Zapysky pedahoha [About the art of piano playing. Teacher’s notes]. (5d ed.) Moskva: Muzyka [in Russian].
8. Saburova, S. (2014). Motyvatsyonno-smyslovaia prynadlezhnost k professyy kak preodolenye stsenycheskoho strakha muzykanta-yspolnytelia [Motivational and semantic belonging to the profession as overcoming the stage fear of the musician-performer]. Lychnost v ekstremalnykh uslovyiakh y kryzysnykh sytuatsyiakh zhyznedeiatelnosty – Personality in extreme conditions and crisis situations of life. Vladyvostok: Morskoi hosudarstvennyi unyversytet [in Russian].
9. Tsaharelly Yu. (2008). Psykholohyia muzykalno-yspolnytelskoi deiatelnosty [Psychology of musical and performing activities]. Sankt-Peterburh [in Russian].

Переглядів анотації: 274
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Lyashenko, T. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 64-68. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-64-68