МОТИВАЦІЙНО-АДАПТАЦІЙНИЙ ЕТАП ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

  • Yimei Hou аспірантка кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  • L. Stepanova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: мистецька освіта, інтеграція, методи

Анотація

У статті проаналізовано погляди науковців на освіту як вирішальний засіб подолання цивілізаційних кризових явищ. Автором проведено систематизацію та узагальнення наукових досліджень щодо інтеграції змісту освіти, а також висвітлено власний досвід особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики на мотиваційно-адаптаційному етапі дослідження у контексті інтегративного підходу. Креативність розглядається як один з найпотужніших факторів розвитку особистості. Розвиток креативності молодших школярів у процесі навчання музики варто характеризувати як складову їхнього особистісного розвитку. Актуалізовано значення музичного мистецтва у загальному психічному, фізіологічному, інтелектуальному розвитку дітей. Особистісно-креативний розвиток молодших школярів у процесі навчання музики розглянуто як вагому складову мистецької освіти і становлення громадянина, здатного до майбутньої творчої діяльності. Актуалізовано роль інтеграції предметів художньо-естетичного циклу в особистісно-креативному розвитку молодших школярів, що сприяє формуванню художньо-образного, асоціативного, креативного мислення. Підкреслено значення мотиваційно-адаптаційного етапу у ході особистісно-креативного розвитку молодших школярів.
Доведено ефективність упровадження на мотиваційно-адаптаційному етапі особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики ігрового методу (дидактичні та сюжетно-рольові ігри, ігри-фантазування, ігри-імпровізації, ігри-драматизації, інтелектуальні та народні рухливі ігри), методів візуалізації та вербалізації емоційних відгуків на твори мистецтва, методів театралізації, творчих завдань. Продемонстровано застосування означених методів у експериментальній роботі та наведено приклади використаних художніх творів.

Посилання

1. Vozniuk, O. V. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady orhanizatsii zasobiv navchannia u systemi osvity [Theoretical and methodological principles of organization of teaching means in the education system]. Suchasnyi pidruchnyk: vymohy ta perspektyvy – Modern textbook: requirements and prospects. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU. 20–28 [in Ukrainian].
2. Vozniuk, O. V. (2011). Paradyhmalno-metodolohichni zasady kreatyvnoi osvity: vyznachennia poniat [Paradigmatic and methodological principles of creative education: definition of concepts]. PADDHATI Mizhdystsyplinarnyi metodolohichnyi merezhevyi zhurnal. Vol. 1 (89). URL: https://7promeniv.com.ua/naukovi-doslidzhennia-v/mizhdystsyplinarnyi- zhurnal/67-2011-vypusk-1/89 [in Ukrainian].
3. Vozniuk, O. V. & Dubaseniuk, O. A. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid [Target orientation of personality development in the education system: integrative approach]. Zhytomyr [in Ukrainian].
4. Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].
5. Masol, L. M. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu «Mystetstvo» u 1–2 klasakh na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [New Ukrainian school]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
6. Masol, L. M. (2005). Emerdzhentni ta poniatiini parametry khudozhno-dydaktychnoi intehratsii (na prykladi kursu «Mystetstvo») [Emergent and conceptual parameters of artistic and didactic integration (on the example of the course «Art»)]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Vol. (21). 6–7 [in Ukrainian].
7. Stepanova, L. P. (2011). Metodyka rozvytku polifonichnoho slukhu molodshykh shkoliariv na urokakh muzyky [Methods of developing the polyphonic ear of the elementary school pupils on music lessons]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 34
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Hou, Y., & Stepanova, L. (2021). МОТИВАЦІЙНО-АДАПТАЦІЙНИЙ ЕТАП ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 76-81. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-76-81