ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОЄКТУ В ПРОЦЕСІ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ

  • O. Parkhomenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: хореографічний проєкт, балетмейстерська підготовка, балетмейстерська діяльність

Анотація

У статті висвітлюється процес балетмейстерської діяльності студентів другого магістерського рівня, з позиції створення навчально-творчого хореографічного проєкту. Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час розв’язання означених проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення творчого матеріалу, теми проєкту, готовність до виконання фахових завдань у сфері балетмейстерського мистецтва.
Означено мету хореографічного проєкту, аргументовано теоретико-методичну підготовку студентів-магістрів, а також застосування їх під час вирішення конкретних художніх, наукових, організаційних та виконавських завдань від творчого задуму до сценічного втілення, спираючись на теоретичний та емпіричний досвід. Хореографічний проєкт зорієнтований на комплекс загальних та фахових компетентностей студентів-магістрів у процесі реалізації творчої роботи; формування балетмейстерських умінь; самостійність визначення теми та етапів створення хореографічного проєкту, обґрунтованість системи заходів, обов’язкових для рішення теоретичних та практичних завдань; проведення всебічної підготовки творчого проєкту й практичного втілення задуму. Перцепція хореографічного проєкту потребує від майбутнього балетмейстера блискучої художньо-образної будови та правильного відчуття, природності, стильових особливостей і специфіки виконання рухів, національної характеристики балетмейстерського твору, який він задумав і відобразив мовою пластики. У формуванні балетмейстерських умінь студентів-магістрантів важлива роль належить компонентам освітньої програми, які створюють фундаментальну базу для самостійної діяльності студентів. Вона дозволяє оволодіти інструментарієм для подальшого застосування у сфері хореографічного виконавства, мистецької педагогіки та науково-дослідницької діяльності в галузі хореографії.

Посилання

1. Androshchuk, L. M. (2009). Formuvannia indyvidualnoho styliu diialnosti maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Formation of individual style of activity of the future teacher of choreography]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Vasylenko, K. Yu. (1998). Leksyka ukrainskoho narodno-stsenichnoho tantsiu [Vocabulary of Ukrainian folk stage dance]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3. Merlo-Ponty, M. (2006). Vydymoe y nevydymoe [Visible and invisible]. (O. Shparahy, Trans). Mynsk [in Russion].
4. Mykhailova, I. V. (Eds.). (2007). Mystetstvo baletmeistera i postanovka tantsiu [The art of the choreographer and dance staging]. PVNZ «Mizhnarodnyi Slovianskyi un-t». Kharkiv. [in Ukrainian].
5. Nykytyn, V. Yu. (2007). Professional’no-pedagogicheskaya podgotovka baletmeystera v uchebnykh zavedeniyakh kul’tury i iskusstv [Professional and pedagogical training of a ballet master in educational institutions of culture and arts]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moskwa [in Russion].
6. Parkhomenko, O. M. (2016). Formuvannia baletmeisterskykh umin maibutnikh uchyteliv khoreohrafii u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of choreographic skills of future dance teachers in the process of their professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
7. Parkhomenko, O. M. (2020). Formuvannya khudozhn’o-obraznoho spryymannya khoreohrafichnoyi kompozytsiyi u protsesi baletmeysters’koyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv khoreohrafiyi [Of forming artistically-figurative perceptions of the choreographic composition in the process of ballet master training of future choreography teachers]. Naukovi zapysky – Proceedings. T. M. Turchyn (Ed.). Nizhyn: NDU im. M. Hoholya. 1 [in Ukrainian].
8. Pidlypska, A. (2019). Pidhotovka ta zakhyst mahisterskoi kvalifikatsiinoi roboty – tvorchoho proektu za spetsialnistiu 024 «Khoreohrafiia» [Preparation and defense of master’s qualification work – creative project in the specialty 024 "Choreography"]. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 39
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Parkhomenko, O. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОЄКТУ В ПРОЦЕСІ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 97-101. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-97-101