ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ BAPNE У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  • O. Pavlenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • T. Rastruba кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: метод BAPNE, перкусія тіла, множинний інтелект

Анотація

У статті зосереджується увага на важливості впровадження в сучасний освітній процес інноваційних методів та прийомів, що сприятимуть підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва. Як ресурсний у вирішенні багатьох проблем у навчально-виконавській діяльності пропонується застосування методу BAPNE, метою якого є розвиток інтелекту. Результати наукового пошуку показали, що метод BAPNE стимулює вкрай важливі процеси, що відбуваються під час навчання. При цьому задіються головні його блоки: психологічний (розвиток міжоособистісного та внутрішньоосо-бистісного інтелекту, робота в команді, поліпшення мотивації, передача цінностей, терапевтичний та реабілітаційний ефект), неврологічний (розвиток пам’яті, моторного програмування, заведення механізму руху тіла, стимулювання виконавської функції), координаційний (аудіо-ручна, аудіо-дисоціативна, окуломотивна, вікомоторна координації, розвиток вестибулярного апарату) та музичний (спрямовується на: музичну форму, тембр, метро-ритм, динаміку, агогіку, пульсацію, інтонацію, імпровізацію, ансамбль, музичний аналіз, нотацію,
міждисциплінарні зв’язки, знання музичної культури інших народів, контроль сценічного страху, перкусію тіла на естетичному рівні, розвиток поліритмії, врахуванні критеріїв музичного оцінювання під час виконання, знання ритмічної послідовності, навчання музичних концепцій). Доведено, що особливо важливим використання даного методу є для циклу вокально-хорових та інструментальних дисциплін, оскільки вони передбачають активізацію: вестибулярної системи, координації; керування кінцівками, тілом; командної роботи, міжособистісного інтелекту, підвищення мотивації; розвиток уваги, пам’яті; знань ритмічної побудови різних музичних культур. Акцентовано увагу на філософії підбору технічних вправ-bapne, які поділяються на три категорії: пасивні (без рухів), середні (певне переміщення у просторі та часі) та активні (постійні просторово-часові рухи).

Посилання

1. Hardner, Kh. Teoryia mnozhestvennoho yntellekta [Multiple Intelligence theory]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya_mnozhestvennogo_intellekta_gardnera_vvp.
2. Nykytyna, L. M. (2009). Tradytsyy y novatorstvo, yly Snova o rytmyke [Tradition and innovation, or Again about rhythm]. Yhraem s nachala – We play from the beginning. 4. 3–4 [in Russian].
3. Pavlenko, O. M. (2015). Do problemy rozvytku muzychno-rytmichnoho chuttia maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi navchannia dzhazovoi improvizatsii [The problem of development of musical-rhythmic sense of the future music teacher in the process of teaching jazz improvisation]. Naukovi zapysky – Scientific notes. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. 1. 140–143 [in Ukrainian].
4. Rastruba, T. & Kushnir, K. (2020). Kreatyvna pedahohika v konteksti fakhovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Creative pedagogy in the context of professional training of future music teachers]. Current issues of the humanities – Current issues of the humanities. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka». 28. Vol. 2. 219–225 [in Ukrainian].
5. Rohanova Y. V. (2013). Rytmycheskoe vospytanye v khorovom kollektyve [Rhythmic education in a choir group]. Sovremennyi khormeister – Modern choirmaster. Sankt-Peterburg: Kompozytor [in Russian].
6. Basis of BAPNE method. (2014). URL: http://www.percusion-corporal.com/en/bapne-method.
7. Martinez, A., Romero Naranjo, F.J., Pons Terres, J.M. & Crespo Colomino, N. (2014). Cognitive, visual-spatial and psychomotor development in students of primary education through the body percussion – BAPNE Method. Procedia – Social and Behavioral Sciences 152. 1282– 1287.
8. Moral Bofill, L., Romero Naranjo, F. J., Albiar Aliaga, E., & Cid Lamas, J. A. (2015). The BAPNE method as a school intervention and support strategy to improve the school environment and contribute to socioemotional learning (SEL). International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(6). 450–456.
9. Romero-Naranjo F. J. (2017). Body Percussion – Programacion didactica. Volumenes 1 y 2. Alicante, Espana: Body Music – Body percussion Press.
10. Trives-Martinez E. A., Vicente-Nicolas G. (s.f.). (2013). Percusion corporal y los metodos didacticos musicales. Universidad de Alicante / Universidad de Murcia, Depeartamento de Innovacion y Formacion Didactica; Departamento de Didactica de la Expresion Plastica, Musical y Dinamica. Alicante: Universidad de Alicante. pp. 1748-1758.

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Pavlenko, O., & Rastruba, T. (2021). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ BAPNE У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 102-108. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-102-108