ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • I. Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: виконавська надійність, формування виконавської надійності, інструментально-виконавська майстерність

Анотація

У статті висвітлено теоретичні основи формування виконавської надійності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової інструментально-виконавської підготовки. Розглянуто ідеї творчо-продуктивної позиції виконавства в індивідуальному художньому акті; музикознавчі знання щодо специфіки сценічної інструментально-виконавської діяльності; положення загальної і мистецької психології щодо ролі особистісного ставлення суб’єкта до мети, змісту, способів здійснення та результатів власної діяльності. На основі здійсненого контент-аналізу феномен «виконавська надійність» розглядається автором як відносно стійке особистісне новоутворення, що встановлюється через засвоєння музично-теоретичних знань, оволодіння музично-виконавськими, інтерпретаційними вміннями та сценічно-артистичними навичками. Обґрунтовано передумови формування виконавської надійності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової інструментально-виконавської підготовки. Підкреслено необхідність цілеспрямованого педагогічного керування цим процесом, важливість якісної підготовки музичного матеріалу; вміння корегування студентом у разі необхідності власного психоемоційного стану; усвідомлення власних виконавських дій задля втілення художньої інтерпретації музичного твору. Зроблено висновок, що надання пріоритетності особисто значущим вищим смислоутворюючим мотивам, як-от прагнення людини до самореалізації та самовдосконалення, усвідомлення важливості значення такого особистісного новоутворення, як виконавська надійність, що є необхідною складовою професійної компетентності майбутнього музиканта-педагога, сприятиме стимулюванню студента до розширення власних інструментально-виконавських можливостей, до самовдосконалення особистісних вольових та професійних якостей.

Посилання

1. Barsukova, N. S. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia vykonavskoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [Pedagogical conditions of formation of performing skill of the future teacher of musical art]. Extended abstract of candidate’s thesis. Melitopol [in Ukrainian].
2. Hlushchuk, T. V. (2016). Muzychno-vykonavske mystetstvo yak obiekt doslidzhennia ukrainskoho mystetstvoznavstva [Music and performing arts as an object of study of Ukrainian art history]. Kultura i suchasnist – Culture and modernity. 1. 87–91. URL: http:// journals.uran.ua/kis/article/view/148408. pdf [in Ukrainian].
3. Markova, O. M. (2002). Teoriia vykonavstva v suchasnomu muzykoznavstvi [Theory of performance in modern musicology]. Ukrainske muzykoznavstvo – Ukrainian musicology. 31. 93–102 [in Ukrainian].
4. Yarmachenka, M. D. (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
5. Tsaharelly, Yu. A. (2008). Psykholohyia muzуkalno-yspolnytelskoi deiatelnosty [Psychology of musical performance]. Sankt-Peterburh: Kompozytor. URL: https://e.lanbook.com/book/2893.pdf [in Russian].

Переглядів анотації: 45
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Rostovska, I. (2021). ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 109-114. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-109-114