ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ

  • Y. Moisieienko аспірантка кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: світогляд, світосприйняття, рівень сформованості світосприйняття

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування світосприйняття у дітей 5–6 років. Актуальність дослідження визначається: недостатністю теоретико-експериментальних досліджень вказаного напряму, проведених з дітьми зазначеного віку; важливістю даного вікового періоду, коли у дитини з’являється здатність до світосприйняття, формується первинний фрагментарний світогляд, супідрядність мотивів, дитина добре орієнтується в категоріях добра та зла; затребуваністю педагогічною практикою розробок методичної спрямованості щодо оптимізації процесу формування світосприйняття у дітей 5–6 років у закладі дошкільної освіти та сім’ї. Аналізуються наукові погляди щодо визначення сутності поняття «світосприйняття» як певного досвіду формування пізнавальних уявлень про світ за допомогою наочних образів – сприйняттів. Розкрито важливість даного процесу у житті старших дошкільників. Визначено складові частини світосприйняття, до яких входять процеси сприйняття (чуттєве відображення об’єктивної реальності), пізнання (творча діяльність дитини з освоєння дійсності) та відображення (узагальнений образ предметів або явищ об’єктивної дійсності). Деталізовано особливості експериментального вивчення рівнів сформованості світосприйняття у дітей на даному віковому періоді. Обґрунтовано методику констатувального етапу педагогічного експерименту, одним із завдань якого було визначити та проаналізувати рівні сформованості світосприйняття дітей 5–6 років. Визначено структуру досліджуваного процесу, яка включає три компоненти: когнітивний (сукупність знань та уявлень про світ, здобутих на основі індивідуального життєвого досвіду та виражених у ціннісних орієнтаціях
особистості); емоційно-ціннісний (ставлення до оточуючої дійсності та до самої себе внаслідок усвідомлення власних переживань щодо об’єктів, які сприймає дитина) та поведінковий (безпосередня можливість здійснення діалогічної взаємодії з оточуючим світом на засадах гуманізму); від ступеня сформованості кожного з зазначених компонентів залежить рівень сформованості світосприйняття дитини. Визначено та охарактеризовано рівні сформованості світосприйняття у дітей 5–6 років, серед яких: високий, достатній, середній та низький.

Посилання

1. Baeva, I.A. (1999). Osobennosti mirovospriyatiya v molodejnoy subkulture. Mirovospriyatie i obraz jizni [Features of the worldview in the youth subculture. Worldview and lifestyle]. (Yu.N. Kulyutkina, S.V. Tarasova (Ed.)). SPb: Obrazovanie. Kultura [in Russion].
2. Bila, I.M. (2013). Svitospryimannia: osnovy i peredumovy u doshkilnomu vitsi [World perception: basics and prerequisites in preschool age]. Aktualni problemy psykholohii – Current issues of psychology. Kyiv: Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Vol. VI, 4–13. [in Ukrainian].
3. Kasian, V.I. (2006). Filosofiia: vidpovidi na pytannia ekzamenatsiinykh biletiv [Philosophy: answers to exam questions]. (4d. ed.). Kiyv: Znannia [in Ukrainian].
4. Kononko, O.L. (2019). «Ia u sviti»: nova svitohliadna pozytsiia [«I am in the world»: a new worldview]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education. Kyiv: TOV «MTsFER-Ukraina» [in Ukrainian].
5. Kononko, O.L. (2000). Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennia doshkilnyka (systemnyi pidkhid) [Psychological bases of preschooler’s personal formation (system approach)]. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].
6. Tarasov, S.V. (2003). Teoretiko-metodologicheskie osnovyi stanovleniya mirovospriyatiya shkolnikov v usloviyah sovremennoy sotsiokulturnoy sredyi [Theoretical and methodological foundations of the formation of the worldview of schoolchildren in the conditions of the modern socio-cultural environment]. Doctor’s thesis. Moskva: RGE [in Russion].
7. Aksonova O.P., Anishchuk A.M., Artemova L.V. (2019). Ya u Sviti. Prohrama rozvytku dytyny vid narodzhennia do shesty rokiv [I am in the World. Child development program from birth to six years]. (O.L. Kononko (Ed.)). Kyiv: TOV «MTsFER-Ukraina» [in Ukrainian].
8. Yakymenko, S.I. (2020). Svitospryiniattia yak skladnyk bahatorivnevoi struktury svitohliadu osobystosti [World perception as a component of the multilevel structure of the worldview of the individual]. Zbirnyk naukovykh prats "Pedahohichni nauky" – Collection of scientific works "Pedagogical Sciences", 90, 48–52. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413- 1865/2020-90-8 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 67
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Moisieienko, Y. (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 54-61. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-54-61