Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 5 від 02.12.2021 р.
Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 4. 118 с.

Опубліковано: 2022-03-02

Весь випуск