ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ З КНР У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШАХ УКРАЇНИ

  • A. Kozyr доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  • E. Kuchmenko доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: особливості підготовки, виконавська майстерність, методика музичного навчання

Анотація

У статті розглядається процес формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю в процесі фортепіанного навчання та особливості фортепіанного навчання студентів з Китаю в педагогічних університетах України. Проблеми міжнаціональної взаємодії народів, що живуть у цивілізаційному просторі, завжди були у полі зору не тільки політики, соціології, але й педагогіки (А.Алексєєва, М. Волков, В. Горбунова, Г. Комаров, Л. Майковська та ін.). Зміст державних програм з освіти та просвітницької діяльності як України, так і Китаю спрямований на гармонійний духовний, інтелектуальний, естетичний, творчий розвиток дітей та молоді. Ефективність всебічної реалізації всіх потенціалів особистості зумовлена рівнем кваліфікації фахівців, які здійснюють педагогічні впливи на різних етапах її становлення. Відповідно до вимог сьогодення підготовка спеціалістів у галузі музичної освіти скеровується у напрямку вдосконалення процесу набуття професійних знань, умінь і навичок та здатності застосовувати їх у практичній діяльності із врахуванням особливостей розвитку науково-технічних процесів і їх впливу на смаки і методи реалізації можливостей кожної особистості. Стратегія музичної освіти сучасного Китаю спрямована, з одного боку, на підтримку національних традицій, а з іншого – на інтеграцію у світовий освітній простір, через культурні взаємовпливи, із збереженням своєї самоідентичності, але із урахуванням новаторських здобутків щодо освітньої складової. У межах реалізації освітньої стратегії щороку до педагогічних вишів України вступає значна кількість китайських студентів, які прагнуть ознайомитися із особливостями педагогічної освіти в Україні та, спираючись і використовуючи її здобутки, отримати відповідний фах згідно до їх здібностей і бажання. У формуванні професійної майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю під час навчання в українських вищих навчальних закладах одним із найважливіших компонентів є фортепіанна підготовка. Виходячи з вищезазначеного, слід підкреслити нагальність та необхідність всебічного вивчення й розв’язання проблеми формування виконавської майстерності у студентів з КНР під час фортепіанного навчання в педагогічних вишах України.

Посилання

1. Li Ping. (2007). Kulturnaia rehyonalyzatsyia v uslovyiakh mezhkulturnoho vzaemodeistvyia (na prymere Avtonomnoho raiona Vnutrennei Monholyy KNR) [Cultural regionalization in the context of intercultural interaction (on the example of the Inner Mongolia Autonomous Region of the PRC)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chita [in Russian].
2. Rebrova, O.E. (2007). Aktualni aspekty pidhotovky maibutnikh uchyteliv mystetskykh dystsyplin v umovakh polikulturnoho seredovyshcha [Current aspects of training future teachers of art disciplines in a multicultural environment]. Problems of modern pedagogical education – Problems of modern pedagogical education, Vol. 13, II, 171 [in Ukrainian].
3. Kozyr, A.V. & Kuchmenko, E.M. (2018). Mystetski natsionalni tradytsii yak metodychna osnova u formuvanni osvitnoho prostoru Kytaiu [Artistic national traditions as a methodological basis in the formation of the educational space of China]. Contemporary art education – Modern art education, 2, 34 [in Ukrainian].
4. Lu Tao. (2018). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid yak zasib efektyvnoho formuvannia vykonavskoi maisternosti maibutnikh pedahohiv-muzykantiv Kytaiu [Personality-oriented approach as a means of effective formation of performance skills of future teachers-musicians of China]. Scientific journal of NPU named after M. P. Dragomanova – Scientific journal of NPU named after M. P. Dragomanova, 24 (29), I, 91 [in Ukrainian].
5. Mikhalyuk, A. (2016). Formuvannia vykonavskoi kultury maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy ukrainskoho mystetstva [Formation of performing culture of future music teachers by means of Ukrainian art]. Kyiv: Lira-K. [in Ukrainian].
6. Lu Tao. (2017). Problema formuvannia vykonavskoi maisternosti v teorii ta metodytsi muzychnoho vykonavstva [The problem of formation of performing skills in the theory and methods of musical performance]. Scientific notes – Proceedings, 157, 215 [in Ukrainian].
7. Shulgina, V.D. (2004). Natsionalna osvita Ukrainy v umovakh rozvytku protsesiv hlobalizatsii [National education of Ukraine in the conditions of development of globalization processes]. Scientific journal. Theory and methods of art education – Scientific journal. Theory and methods of art education, 1 (16), 21 [in Ukrainian].
8. Kuchmenko, E.M. (2018). Istoriohrafichnyi ohliad mizhkulturnoho dialohu ta samo identychnosti v politytsi [Historiographical review of intercultural dialogue and identity in politics]. Culture of Polissya – Culture of Polissya, 90, 152 [in Ukrainian].
9. Antoshko, M. (2019). Fortepianne mystetstvo Kytaiu [Piano art of China]. Young scientist – Young scientist, 10 (74), 50 [in Ukrainian].
10. Yan Zhihao. (2017). Problemy fortepiannoho mystetstva Kytaiu u pratsiakh kytaiskykh doslidnykiv [Problems of Chinese piano art in the works of Chinese researchers]. Ukrainian music – Ukrainian music, 4 (26), 94 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 60
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Kozyr, A., & Kuchmenko, E. (2022). ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ З КНР У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШАХ УКРАЇНИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 84-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-84-89