ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • O. Krasnytska кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: педагогічна майстерність, викладач, науково-педагогічний працівник

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу. Описано постать сучасного викладача як лідера, який досягає успіху та здатен цьому навчити, має високу мотивацію й працює на результат; як креативного, сміливого й інноваційного науковця, професійного спікера, який розуміє потреби аудиторії та втілює всі свої задуми в освітній процес; як критично мислячого й інтелектуально незалежного офіцера, який уміє відшукати актуальну інформацію, спростувати фейк, протистояти інформаційному тиску, ухвалювати обґрунтовані рішення; який уміє навчити слухача діяти в нестандартних ситуаціях, ситуаціях смертельної небезпеки, обирати найоптимальніші підходи до розв’я- зання проблем і виконання військово-професійних завдань; який виховує військових лідерів. Визначено, що досягнення високих результатів у педагогічній діяльності забезпечується якістю підготовки викладача, виходячи з чого зазначено, що формування педагогічної майстерності необхідно розпочинати ще в період навчання й продовжувати розвивати її протягом усього періоду активної професійної
діяльності. Відображено відмінності у вимогах до викладача вищого військового навчального закладу й надано їх пояснення. Розкрито сутність чинників формування педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу як властивостей особистості, що мають бути притаманні кожному потенційному науково-педагогічному працівнику, лежать в основі педагогічної майстерності й закладають її фундамент,
визначають схильність до педагогічної діяльності та безперервного професійного розвитку, досягнення високих результатів і характеризують рівень його військово-професійної підготовки. Серед них виділено педагогічні здібності, педагогічну спрямованість, ерудованість, високу пізнавальну активність, особистісні якості та цінності, лідерські якості, потребу у професійному розвитку, прагнення до самоствердження та самореалізації в науково-педагогічній діяльності, педагогічну рефлексію, високий військово-професійний вишкіл, бойовий досвід.

Посилання

1. Androshchuk, Iryna & Androshchuk, Ihor (2020). Chynnyky formuvannia pedahohichnoi maisternosti maibutnikh pedahohiv [Factors in developing pedagogical excellence in future teachers]. Profesiina pedahohika – Professional pedagogy, 2(21), 29–34. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.29-34 [in Ukrainian].
2. Berchard, Brendon (2018). Put vydajushhihsja ljudej. Ubezhdenija, principy, privychki [The path of outstanding people. Beliefs, principles, habits]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].
3. Vitvytska, S.S. (2017). Formuvannia ta rozvytok pedahohichnoi maisternosti vchytelia zasobamy samovykhovannia [Teachers pedagogical skills formation and development by means of self-education]. Formuvannia ta rozvytok pedahohichnoi maisternosti y tvorchoho potentsialu vchytelia yak dominantnykh skladovykh pedahohichnoi dii – Formation and development of pedagogical skill and creative potential of the teacher as dominant components of pedagogical action: theory and practice, 22–37. (L.V. Korinnoi (Eds.)). URL: http://surl.li/baiff [in Ukrainian].
4. Voitovych, A.I. (2007). Formuvannia indyvidualnoho styliu pedahohichnoi diialnosti vykladacha vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Individual style formation of pedagogical activity of a higher military educational institution teacher]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi [in Ukrainian].
5. Kremen, V.H. (Eds.). (2021). Entsyklopediia osvity [Education Encyclopedia]. (2d. ed.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
6. Efremov, O.Ju. & Zverev, S.Je. (2014). Voennoe liderstvo: psihologija, pedagogika, ritorika [Military leadership: psychology, pedagogy, rhetoric]. St. Petersburg: Aletejja [in Russian].
7. Zelnytskyi, A. M. & Zabolotnyi, O. A. (2016). Vykladach vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu v suchasnykh umovakh: rozvytok profesiinoi kompetentnosti – novi vyklyky [The teacher of the highest military educational institution in modern conditions: professional competence – new calls]. Viiskova osvita – Military education, 2(34), 83–92. https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/83-92 [in Ukrainian].
8. Khmiliar, O.F. (2018). Kontseptsiia liderstva za standartamy armii krain NATO [Conception of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries]. Kyiv: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho [in Ukrainian].
9. Otych, O. M. (2014). Osnovy pedahohichnoi maisternosti vykladacha profesiinoi shkoly [Fundamentals of pedagogical skills of a vocational school teacher]. Kirovograd: Imeks-LTD [in Ukrainian].
10. Pedahohichna psykholohiia [Pedagogical psychology]. URL: http://surl.li/bahxz [in Ukrainian].
11. Plyska, Yu.S. (2018). Tendentsii rozvytku osobystisnoi pedahohichnoi kultury vchytelia v Ukraini i Polshchi: porivnialnyi analiz [Tendencies of development of teacher’s personal pedagogical culture in Ukraine and Poland: comparative analysis]. Doctor’s thesis. Ostrog [in Ukrainian].
12. Khmiliar, O.F. (2018). Krytychne ta pozytyvne myslennia ofitsera [Critical and Positive Thinking of the Officer]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 7, 72–76. https://doi.org/10.25264/2415-7384-2018-7-72-76 [in Ukrainian].
13. Khmiliar, O.F. (2021). Feik – informatsiinyi marker ta rehuliator povedinkovoi aktyvnosti osobystosti viiskovosluzhbovtsia [Fake as an information marker and regulator of behavioral activity of the serviceman’s personality]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Pytannia psykholohii – Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 3(61), 123–133. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-61-3-123-133 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 60
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Krasnytska, O. (2022). ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 90-98. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-90-98