ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • O. Taran кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: навчальна автономія, студентоцентризм, рефлексія

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі створення необхідних психолого-педагогічних умов для розвитку навчальної автономії студентів у процесі
формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови у закладах вищої освіти в Україні. На основі аналізу фахової літератури та спостережень за навчальним процесом з практики усного та писемного мовлення англійської мови та методики навчання іноземних мов на факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя запропоновані шляхи вирішення проблеми формування відповідальності студентів за власне навчання: перехід до студентоцентрованої моделі навчання, створення сприятливого навчального середовища, розвиток здатності до рефлексії та переносу цієї поведінки поза межі навчального середовища, обізнаність студентів із структурою навчального курсу, навчальними цілями, змістом, формами контролю, та потрібними навчальними стратегіями, володіння інформацією про існуючі теорії та підходи до вивчення та оволодіння іноземною мовою, створення можливостей до здійснення вибору та прийняття рішень, розвиток та підтримка позитивної мотивації до навчання, впровадження активних та інтерактивних форм і методів навчання, взаємонавчання, самооцінювання, залучення студентів до наукової роботи та філологічних досліджень, зміна ролі викладача та набуття ним функції помічника, асистента, фасилітатора в навчанні. Запропоновані конкретні способи, прийоми, рекомендації для створення цих умов. Розглянуті можливі ризики та ускладнення в процесі розвитку навчальної автономії, які пов’язані із схильністю викладачів та студентів до традиційних форм навчання, відсутністю навчальних матеріалів, які
сприяють розвитку автономної поведінки студентів.

Посилання

1. Typova programa «Metodyka navchannia angliiskoi movy». Osvitnii stupin bakalavra. (2020). [Core Curriculum English Language teaching Methodology Bachelor’s Level]. Ivano-Frankivsk: NAIR [in Ukrainian, in English].
2. Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning Harlow: Longman [in English].
3. Dam, L. (1995). Learner Autonomy 3: from theory to classroom practice. Dublin: Authentik [in English].
4. Dickinson, L. (1987). Self-instruction in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press [in English].
5. Dornyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press [in English].
6. Holic, H. (1985). On autonomy: Some elementary concept. London: Longman [in English].
7. Little, D. (1991). Learner Autonomy 1: Definitions, Issues and Problems. Dublin: Authentik [in English].
8. Littlewood, W. (1996). «Autonomy»: an anatomy and a framework. System, 24/4, 427–435 [in English].
9. Nunan, D. (2003). Nine steps to learner autonomy. http://www test.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84007.1333707257!/menu/standard/file/2003_11_Nunan_eng.pdf
10. Richard M. Felder, Rebecca Brent Navigating the Bumpy Road to Student-Centered Instruction http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/Resist.html
11. Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. London: Prentice Hall International [in English].

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Taran, O. (2022). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 99-104. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-99-104