ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

  • O. Vozniuk кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: протестантські громади, освітньо-виховна діяльність, позаінституційна діяльність

Анотація

У статті в основі вивчення наукових досліджень і публікацій аналізуються аспекти освітньої діяльності, методи реалізації та морально-виховні орієнтири протестантських громад у культурно-суспільному просторі досліджуваного періоду. Визначено, що реформаційний суспільно-релігійний рух у країнах Європи ХVІ ст. сприяв стрімким змінам в осмисленні навколишньої дійсності та ставленні до людини, що відзначилось на освітньо-виховній діяльності громад протестантів. Виокремлено напрямки позаінституційної громадсько-педагогічної діяльності, зокрема, в поширенні елементарної грамотності серед населення. Висвітлено, що громадсько-педагогічна діяльність громад позитивно впливала на розвиток особистості в наступних аспектах: розумовому, творчому, патріотичному, соціальному, моральному, вітчизняному і європейському культурному. У статті зазначено, що діяльність протестантів відіграла велику роль у впровадженні та розповсюдженні природничо-екологічних наукових знань.
Важливим здобутком протестантських громад було використання під час богослужіннях рідної, української мови, що мало вплив на утворення національного, етнонаціонального та патріотичного світогляду. Вагомою для протестантів була проблема видань релігійної літератури українською мовою. У статті зауважено, що сьогодні протестантська освітньо-виховна діяльність громад в Україні та за кордоном розглядається як відображення її довготривалого розвитку в контексті різних політичних і державних утворень. Наголошено, що протестантські громади приймають участь у формуванні морально-духовного середовища для гармонійного розвитку дітей, допомагають сім’ям із проблемами, забезпечують засобами до існування дитячі будинки сімейного типу. Окремим компонентом діяльності протестантських громад виділено поєднання європейського та вітчизняного освітнього досвіду, взаємодію православних та протестантських педагогів, громадських діячів у напрямку поширення освіти та
національних ціннісних орієнтирів. У глобальному сенсі діяльність має на меті ідею забезпечення злагоди між людьми, підтримання миру у світі, декларування ідеї Свободи, як європейської цінності.

Посилання

1. Vovk, L.P. (1993). Osvitnii faktor yak zasib poshyrennia idei ukrainstva i ukrainskoi derzhavnosti XIX – poch. ХХ st. [Educational factor as a means of spreading the idea of Ukrainianness and Ukrainian statehood XIX – early. XX century]. Ukrainska derzhavnist: Istoriia i suchasnist – Ukrainian statehood: history and modernity, 70–73 [in Ukrainian].
2. Vovk, L.P. (2012). Istoriia osvity i pedahohiky u zahalnii, metodolohichnii i profesiinii kulturi maibutnoho vchytelia [History of education and pedagogy in the general, methodological and professional culture of the future teacher]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
3. Vozniuk, O.V. (2017). Pedahohichna diialnist protestantskykh hromad u konteksti osvitno-vykhovnykh protsesiv v Ukraini (seredyna ХІХ – 30-ti rr ХХ st) [Pedagogical activity of Protestant communities in the context of educational processes in Ukraine (mid-nineteenth – 30’s of the twentieth century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
4. Vozniuk O.V. (2016). Osvitno-vykhovni zavdannia v systemi dukhovnoi instytualizatsii
protestantskykh hromad Ukrainy [Educational tasks in the system of spiritual institutionalization of Protestant communities of Ukraine]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. (V.I. Bondaria (Eds.)). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].
5. Demchenko, N.M. & Bohomaz, T.V. (2020). Katehorialnyi aspekt neformalnoi osvity doroslykh [The categorical aspect of the informal education of the grown-ups]. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works. (M.A. Zhurba (Ed.)). 3 (8), 63–66. Montreal: SPM «ASF» [in Ukrainian].
6. Drahomanov, M. (1918). Novi ukrainski pisni pro hromadski spravy (1764–1880) [New Ukrainian songs about public affairs (1764–1880)]. (2d ed.). Kyiv: Krynytsia [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Vozniuk, O. (2022). ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 105-111. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-105-111