ЛАНДАМАТИКА У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ

  • Y. Bondarenko Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0003-0938-9588
Ключові слова: ландаматика, алгоритм, літературно-дослідницька діяльність

Анотація

Ландаматика – напрямок розвитку психології, пов’язаний із дослідженням алго- ритмів мислення, а також із забезпеченням алгоритмічної структури людської діяльності, зокрема й тієї, що стосується організації навчального процесу в школі. Проте кожна освітня дисципліна має свої фахові закономірності розвитку учнів, а тому алгоритми поведінки вчителя та дітей є не схожими під час про- ведення різних уроків. У поданій статті автор вирішує проблему застосування ландаматики в процесі розвитку літературно-дослідницьких умінь школярів. Він розмірковує над тим, як адаптувати закономірності, вироблені в межах названого напрямку психології, до вирішення суто предметних завдань, одне з яких – формування здатності учнів виконувати самостійну роботу (спостереження, аналіз, узагальнення) на мате- ріалі художніх творів. Для цього в статті враховані загальні вимоги, запропо- новані представниками ландаматики, а також особливості літературно-дослід- ницької діяльності, зокрема застосування відомих у шкільній практиці шляхів аналізу літературних джерел. До першого аспекту належать: встановлення етапів (послідовних кроків) виконуваних дій (розумових операцій), зрозумілість кожного етапу для школярів, їх неодноразова повторюваність на уроках і в домашніх умовах, використання відповідних схем (пам’яток), а також відносно однотипних матеріалів, для опрацювання яких використовується той самий алгоритм дослідження. Проте важливим є й другий аспект, який полягає в тому, щоб закони ландаматики були адаптовані до особливостей застосування подіє- вого, композиційного, хронотопного, пообразного, словесно-образного, проблем- но-тематичного, філософського, ідеаційно-концептуального, структурно- стильового та жанрового шляхів аналізу літературних творів. Названі моменти і є основним предметом розгляду в науковій статті.

Посилання

1. Arsenjuk, I.R., Kolodnyj, V.V. & Jarovyj. A.A. (2006). Teorija algorytmiv [Algorithm
theory]. Vinnytsa: VNTU [in Ukrainian].
2. Datlenko, T. (2006). Shema-algorytm jak efektyvnyj zasib analizu literaturnogo
pejzahsu u prozovomu tvori [Scheme-algorithm as an effective means of analyzing the literary
landscape in a prose work]. Ukrajinska literature v zagalnoosvitnij shkoli – Ukrainian literature in
secondary school. 4. 22–23. [in Ukrainian].
3. Lev Naumovich Landa [Lev Naumovich Landa] URL: http://www.voppsy.ru/
journals_all/ issues/19 99/995/995157.htm [in Russian].
4. Obuchenije i algoritmy po L. N. Lande [Learning and algorithms according to
L. N. Lande]. URL: http://msk.treko. ru/ show_ dict_1555 [in Russian].
5. Skoryna, L. (2013). Analiz hudozhnogo tvoru [Analysis of a work of art]. Ternopil:
Bogdan [in Ukrainian].
6. Suhotin, A. (1983). Ritmy i algoritmy [Rhythms and algorithms]. Мoscov: Molodaja
gvardija [in Russian].

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2022). ЛАНДАМАТИКА У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 36-45. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-36-45