ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: гіперактивні діти, молодші школярі, педагогічні умови

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі виховання гіперактивних дітей у початковій школі. Автори переконують у тому, що ця проблема є однією з актуальних і вимагає нагального розв’язання. Гіперактивність ‒ це поведінковий розлад, що виявляється в дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. Такий розлад частіше діагностується в учнів початкової школи. Він значною мірою впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів. Такі діти не можуть повноцін- но опановувати навчальну програму через непосидючість, розгальмування, незібраність. Важливим при цьому є врахування того, що вони також впливають на поведінку всього класу, що часто ускладнює організацію освітнього процесу. У статті на основі аналізу теоретичних та прикладних досліджень авторами запропоновано здійснювати організацію успішного виховного впливу на гіперак- тивних учнів шляхом створення в освітньому процесі початкової школи відпо- відних педагогічних умов, а саме: забезпечення адаптації дитини до умов закладу загальної середньої освіти, створення освітнього середовища, в якому гіперак- тивні діти почуватимуться комфортно, спиратися на педагогіку партнерства, забезпечувати підвищення мотивації, самооцінки та зацікавленості учнів у навчанні, сприяти тісному взаємозв’язку вчителя та батьків учнів. Це дозво- лятиме позитивно впливати на гіперактивних школярів, організовувати їх діяльність, поступово включати дітей до ефективної взаємодії з дорослими й однолітками, вчитиме стримувати емоції, забезпечуватиме почуття власної гідності, впевненості в собі тощо. Авторами статті запропоновано конкретні навчально-методичні матеріали, які допоможуть педагогам-практикам правильно організовувати робочий простір учнів, підвищувати їх інтерес до навчання, усвідомлювати свої сильні сторони, позитивно ставитись до шкільного життя. Включення дітей в ігрову діяльність забезпечуватиме поступове формування в них уміння усвідомлювати й розуміти власну поведінку. Авторами доведено, що особливого значення в роботі з гіперактивними учнями набуває проблема взаємодії з батьками. Лише спільна діяльність вчителя й батьків дозволить отримати позитивні результати в роботі з гіперактивними дітьми.

Посилання

1. Andreiko, B. & Bil, A. (2020). Psykholohichni osoblyvosti mizhosobystisnoho
spilkuvannia ditei doshkilnoho viku z hiperaktyvnym rozladom iz defitsytom uvahy [Psychological
features of interpersonal communication of preschool children with attention deficit hyperactivity
disorder]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy, 2 (21), 53–56 [in Ukrainian].
2. Bex, І. (2015). Vibranі naukovі praczі. Vixovannya osobistostі [Selected scientific
works. Personality education]. Chernіvczі: Bukrek [in Ukrainian].
3. Bieliaieva, O. & Kyrylova, O. (2018). Hiperaktyvna dytyna [A hyperactive child]. Kharkiv:
Osnova [in Ukrainian].
4. Busel, V. (Eds.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy:
250 000 [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250 000]. Kyiv; Irpin:
Perun [in Ukrainian].
5. Yefymenkova, S. (2018). Ya zmozhu vykhovaty shchaslyvu dytynu [I will be able to
raise a happy child]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].
6. Illiashenko, T. (2017). Hiperaktyvna dytyna. Psykholohichnyi suprovid u navchalnomu
zakladi [A hyperactive child. Psychological support in an educational institution]. Kyiv: Shkilnyi
svit [in Ukrainian].
7. Karabaєva, І. (2014). Principi pobudovi rozvivalnogo osvіtnogo seredovishha dlya
іntelektualno obdarovanix doshkіlnikіv [Principles of building a developmental educational
environment for intellectually gifted preschoolers]. Osvіtne seredovishhe yak chinnik
stanovlennya obdarovanoї osobistostі – The educational environment as a factor in the formation
of a gifted personality. Kiїv-Kіrovograd: Іmeks-LTD [in Ukrainian].
8. Kosenko, D. (2020). Novyi osvitnii prostir. Motyvuiuchyi prostir [New educational space.
Motivating space] URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/-
407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf (data zvernennja: 10.01. 2022 р.).
9. Nogha, Je.V. & Zobenko, N.A. (2018). Ghiperaktyvnistj uchniv molodshogho
shkiljnogho viku [Hyperactivity of primary school students]. Aktualjni problemy
pryrodnychykh ta ghumanitarnykh nauk u doslidzhennjakh molodykh uchenykh «Rodzynka
– 2018» – Actual problems of natural sciences and humanities in the research of young
scientists «Rainbow – 2018». ChNU imeni Boghdana Khmeljnycjkogho [in Ukrainian].
10. Panasenko, Je. & Likhno, O. (2018). Psykhologhichnyj suprovid ghipertoniji dytynydoshkiljnyka:
teoretychni j prykladni pidkhody [Psychological support of a hyperactive
preschooler: theoretical and applied approaches]. Molodyj vchenyj – A young scientist, 10.1
(62.1), 83–86 [in Ukrainian].
11. Sukhina, I. (2018). Ghiperaktyvna dytyna [A hyperactive child]. Kharkiv: Ranok;
Kenghuru [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 108
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Golub, O., Lesyk, A., & Scherbakova, N. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 46-53. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-46-53