ШКІЛЬНА МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • R. Novhorodskyi Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0001-6021-3065
  • D. Pylypenko Children's center "Klokotnitsa" Sofia, Bulgaria
Ключові слова: медіація, шкільна медіація, технологія

Анотація

У статті автор аналізує проблему розв’язання конфліктів у закладах освіти. Зокрема, автор подає аналіз та характеристику однієї з технологій соціально- педагогічної роботи в закладах освіти – медіація. В статті проаналізовано особливості технології медіація як певного підходу до розв’язання конфлікту в умовах закладу освіти серед підлітків. Автор статті зосередив свою увагу на характеристиці існуючих класифікацій стадій та етапів даної технології. Так, зокрема, автор підтримує думку Н. Білик щодо структури медіативного процесу, поділяючи його на етапи: перший етап – вступ (підготовчий) етап; другий етап – розповіді опонентів; третій етап – це висвітлення причин конфліктної ситуації, усіх учасників; четвертий етап – безпосереднє прийняття рішень; п’ятий етап – безпосереднє підписання угоди, в якій чітко прописано, яким чином, коли і ким будуть втілені прийняті рішення. Важливим елементом у роботі є аналіз алгоритму соціально-педагогічної технології медіаторства у вирішенні конфліктів між підлітками у закладах освіти (діагностування, прийняття відпо- відних рішень, обрання конкретних технологій, постановки мети та завдань, упровадження технології, оцінювання рішень проблеми). Цінним серед проаналізованого є висновки щодо переваг, які має медіація щодо профілактики конфліктів серед підлітків, оскільки конфлікти виникають не тільки в школі, але й за її межами, зокрема, в закладах позашкільної освіти.

Посилання

konfliktiv mizh molodshymy pidlitkamy [Socio-pedagogical technology of mediation in resolving
conflicts between younger teenagers]. Candidate’s thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].
2. Bilyk, N.M. (2016). Mediatsiia yak sotsialno-pedahohichna tekhnolohiia vyrishennia
konfliktnykh sytuatsii u shkoli [Mediation as a socio-pedagogical technology for resolving conflict
situations at school]. LXIX. Vol. 3. 30 [in Ukrainian].
3. Bilyk, N.M. Uvedennia tekhnolohii mediatsii u robotu sotsialnoho pedahoha
[Introduction of mediation technology in the work of a social pedagogue]. Aktualni doslidzhennia
v sotsialnii sferi: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Current research in
the social sphere: materials of the international scientific and practical conference. Odesa, 15
sichnia 2013 r. V.V. Korneshchuk (Eds.). Odesa: vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych [in
Ukrainian].
4. Vainola, R.Kh. (2014). Klasyfikatsiini pidkhody do kharakterystyky tekhnolohii
sotsialnoi ta sotsialno-pedahohichnoi roboty [Classification approaches to the characterization of
technologies of social and socio-pedagogical work]. Naukovyi chasopys NPU imeni
M.P. Drahomanova – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Vol. 18, 12–18 [in
Ukrainian].
5. Zaveryko, N.V. (2013). Mediatsiia yak tekhnolohiia rozviazannia konfliktiv sered
pidlitkiv: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Mediation as a technology for resolving conflicts
among teenagers: domestic and foreign experience]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka –
Social pedagogy: theory and practice, 2, 28–33.
6. Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for specialists in the social
sphere]. (2013). I.D. Zvierievoi (Ed.). Kyiv; Simferopol: Universum [in Ukrainian].
7. Nakaz MON Ukrainy «Pro vzhyttia zakhodiv shchodo zapobihannia nasylstvu nad
ditmy» vid 01.02.2010 r. [Order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine «On taking
measures to prevent violence against children»]. № 59. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059290-10#Text [in Ukrainian].
8. Sotsialna pedahohika [Social pedagogy]. (2013). O.V. Bezpalko (Eds.). Kyiv:
Akademvydav [in Ukrainian].
9. Stvorennia systemy sluzhb porozuminnia dlia vprovadzhennia mediatsii za
pryntsypom «rivnyi-rivnomu / rivna-rivnii» ta vyrishennia konfliktiv myrnym shliakhom u zakladakh
osvity [Creation of a system of mediation services for the implementation of mediation on the
principle of "peer-to-peer / peer-to-peer" and resolving conflicts peacefully in educational
institutions]. (2018). Kyiv: FOP Nichoha S.O. [in Ukrainian].
10. Shkilna mediatsiia [School mediation]. (2019). (Olha Datsko, Valentyna Bochenkova,
Valentyna Yakymenko (Eds.)). Cherkasy. URL: https://www.schools-fordemocracy.
org/images/documents/358/shkilna_mediaciya_-posibnyk_dlya_shkilnyh_sluzhb_-
mediaciyi_ua.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 205
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Novhorodskyi, R., & Pylypenko, D. (2022). ШКІЛЬНА МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 61-68. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-61-68