ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ

Ключові слова: інформаційні процеси, інформаційні ресурси, педагогічна система

Анотація

В основі соціально-економічного розвитку суспільства лежить не матеріальне
виробництво, а виробництво інформації та знань. Придбання нових знань і нави-
чок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного
суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар’єрному
росту. Особливо важливу роль інформаційні ресурси відіграють в умовах
організації дистанційних форм навчання. За таких умов ведеться постійний
пошук більш досконалих форм організації навчального процесу. Реалізувати
технології дистанційного навчання можливо шляхом розробки моделі викорис-
тання віртуально-навчальних середовищ та платформ дистаційного навчання:
Zoom, Microsoft Teams, Webex, Google Classroom, ClassDojo, Padlet тощо. Завдяки
цьому студентам стали доступні нетрадиційні джерела інформації, підвищилась
ефективність самостійної роботи. Вони здобули можливість навчатися у
зручний для них час, у звичному оточенні та у відносно автономному темпі. У
студентів з’явилися можливості для творчого самовираження, знаходження та
закріплення різних професійних навичок.
Викладачі перейшли на інший формат подачі навчального матеріалу, намага-
ються формувати більш інтерактивні та цікаві заняття для студентів, реалі-
зовувати нові форми і методи навчання, мають змогу в електронних журналах
виставляти оцінки та залишати коментарі до кожної надісланої роботи.

Посилання

1. Trindade, A.R. (2000). Ynformatsyonnуe y kommunykatsyonnуe tekhnolohyy y
razvytye chelovecheskykh resursov [Information and communication technologies and human
resources development]. Dystantsyonnoe obrazovanye – Distance education, 2. 5–9 [in
Ukrainian].
2. Bykov, V. & Mushka, I. (2012). . Osvitnii prostir. Teoretychni osnovy vidkrytoi osvity.
Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh
navchalnykh zakladakh [Educational space. Theoretical foundations of open education.
Organization of distance learning environment in secondary schools]. Kyiv: Pedagogical thought
[in Ukrainian].
3. Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini [The concept of distance
education in Ukraine]. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html [in Ukrainian].
4. Merinova, S.V. (2017). Dystantsiine navchannia yak nevidiemnyi atrybut suchasnoi
osvity. Dystantsiine navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia [Distance learning as an
integral attribute of modern education. Distance learning as a modern educational technology]
(Vinnytsia, March 31, 2017). L.B. Hazelnut (Ed.). Vinnytsia: VTEI KNTEU. URL:
http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf [in Ukrainian].
5. Andrusenko, N.V. (2017). Dystantsiine navchannia v Ukraini. Dystantsiine
navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia [Distance learning in Ukraine Distance learning
as a modern educational technology] (Vinnytsia, March 31, 2017). L.B. Hazelnut (Ed.). Vinnytsia:
VTEI KNTEU. URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf [in Ukrainian].
6. Klokar, N. (2012). Metodolohichni osnovy zaprovadzhennia dystantsiinoho
navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Methodological foundations of distance
learning in the system of advanced training]. Shliakh osvity – The path of education, 4 (46). 38–
41 [in Ukrainian].
7. Problemy vprovadzhennia dystantsiinoi osvity v Ukraini [Problems of introduction of
distance education in Ukraine]. URL: http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/Remote-
Education/Pages/Problems_of_introduction_of_distance_education_in_Ukraine [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 42
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Kovalenko, S., Gaviy, V., Pryplavko, S., & Loban, L. (2022). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 91-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-91-96