ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

Ключові слова: цифрові технології, професійно-педагогічний розвиток педагога, онлайн курси

Анотація

Стаття присвячена важливій та актуальній проблемі сучасної освіти, а саме особливостям використання цифрових технологій або інтернет-ресурсів у процесі викладання різноманітних навчальних дисциплін. На основі вивчення, теоретичного аналізу та узагальнення сучасних науково-педагогічних дослі- джень автором було розкрито зміст цифрових технологій у професійно- педагогічному розвитку педагога. Головним із ефективних рішень питання цифрових технологій на занятті вважається застосування електронних видань навчальних комплексів та навчально-методичних матеріалів. Стверджується, що високий потенціал щодо оптимізації професійного розвитку педагога мають хмарні технології, які спричинили справжню революцію в освіті, спонукаючи педагогів до самовдоскона- лення. Хмарні технології визначаються як технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програм- ного забезпечення як онлайн-сервіса. Стосовно педагогічної спрямованості, хмарні технології трактуються, як система обробки і зберігання навчальної інформації, яка сприяє її засвоєнню учасниками педагогічної діяльності. Доведено, що зазначені технології цінні тим, що вони надають вільний доступ до інформаційних, навчальних матеріалів, сприяють використанню в навчальному процесі відео-, аудіо файлів. Існує практика активного використання он-лайн уроків, вебінарів, інтегрованих практичних занять, лабораторних робіт. Відкри- ваються нові можливості для наукової роботи, зокрема, групових, колективних досліджень, інтерактивної проектної діяльності, а також проведення тренінгів, он-лайн комунікації з вчителями-колегами та ін. Автором статті було визначено, що можливість працювати над спільними навчальними, науковими завданнями забезпечує суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітніх цілях, дає змогу вчителю розкрити шляхи використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчанні, застосовуючи різноманітні пристрої, такі, як смартфони, планшети і т.д. Отже, всі учасники навчального процесу мають змогу спільно працювати над завданнями та різноманітними проєктами в реальному часі.

Посилання

1. Kontseptualno-referentna Ramka tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh y
naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, (2021). [Conceptual-reference Framework of digital
competence of pedagogical and scientific-pedagogical workers] Proiekt. Diia. Tsyfrova Osvita.
[online] Dostupno: [Data
zvernennia 8 travnia 2022] [in Ukrainian].
2. Kontseptsiia vykhovannia ditei ta molodi v tsyfrovomu prostori / Natsionalna akademiia
pedahohichnykh nauk Ukrainy. (2021). [The concept of education of children and youth in the
digital space] URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Kontseptsiia-vykhovanniaditey-
ta-molodi-v-tsyfrovomu-prostori.pdf. (data zvernennia: 19.05.2022) [in Ukrainian].
3. Morze, N. (2019). Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka (proekt)
[Description of digital competence of the pedagogical worker (project)]. Vidkryte osvitnie eseredovyshche
suchasnoho universytetu. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip. (data zvernennia: 18.05.2022) [in Ukrainian].
4. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy #629 vid 21.05.2014 [Order of the Ministry
of Education and Science of Ukraine №629 of 21.05.2014] «Pro provedennia doslidnoeksperymentalnoi
roboty za temoiu «Khmarni servisy v osviti» na bazi zahalnoosvitnikh
navchalnykh zakladiv Ukrainy». URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/ [in
Ukrainian].
5. Panchenko, O. (2022). Potentsiini mozhlyvosti vykorystannia informatsiinokomunikatsiinykh
tekhnolohii u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi
osvity [Potential opportunities for the use of information and communication technologies in the
professional training of future educators of preschool education]. Naukovyi visnyk
uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota». Vyp. 1 (50). S. 215–218. DOI: 10.24144/2524-0609.2022.50.215-218 [in Ukrainian].
6. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of training a modern teacher]:
zb. nauk. prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny ;
hol. Red. N. S. Pobirchenko ta in. Uman: FOP Zhovtyi O. O., 2014. Vyp. 10. Ch. 1. 323 s. [in
Ukrainian].
7. Pukas, I. (2017). Priorytety khmarnykh tekhnolohii shchodo optymizatsii profesiinoho
rozvytku ta samorozvytku vchytelia [Priorities of cloud technologies for optimizing the
professional development and self-development of teachers]. Naukovi pratsi Kamianets-
Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: zb. Za pidsumkamy zvitnoi
naukovoi konferentsii vykladachiv, doktorantiv i aspirantiv: vyp. 16, u 4-kh t. Kamianets-Podilskyi:
Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, T. 3. S. 123−124. [in
Ukrainian].
8. Tolmach, M. (2021). Tsyfrovi tekhnolohii v osviti: mozhlyvosti y tendentsii
zastosuvannia [Digital technologies in education: opportunities and trends]. Tsyfrova platforma:
informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi. T. 4 # 2. S.159-171. DOI: 10.31866/2617-
796X.4.2.2021.247474. http://infotech-soccult.knukim.edu.ua›article›view. [in Ukrainian].
9. Shynkarova, V. (2022). Zasady formuvannia tsyfrovoho osvitnoho prostoru dlia
pidvyshchennia yakosti pidhotovky maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity [Principles
of formation of digital educational space to improve the quality of training of future educators of
preschool education]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika.
Sotsialna robota». Vyp. 1 (50). S. 311–314. DOI: 10.24144/2524-0609.2022.50. 311–314 [in
Ukrainian].
10. Kidd, D. (2019). How to select the right digital materials for your students. Cambridge
University Press. URL: https://www. cambridge.org/elt/blog/2019/10/29/how-select-right-digitalmaterials-
your-students. (дата звернення: 17.05.2022).

Переглядів анотації: 387
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Potapchuk, T., & Pukas, I. (2022). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 103-110. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-103-110