ФОРМУВАННЯ СПОСОБІВ МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ

  • Y. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-0938-9588
Ключові слова: спосіб мислення, компетентнісне навчання, шляхи аналізу, конкретизація, уявлення, оперування, аналіз, синтез, інтерпретація, теоретизування, висунення суджень та міркувань

Анотація

Реалізація компетентнісного підходу до шкільного навчання української літератури потребує розуміння його складників та особливостей їх дисциплінарного застосування. Автор статті звертає увагу на формування в учнів способів мислення, пов’язаних із опрацюванням різних видів літературного матеріалу (художніх творів та історико-літературних джерел). Він вважає, що способи мислення школярів значною мірою зумовлені шляхами аналізу літературних текстів, адже саме з їх допомогою учитель-словесник установлює процесуальні алгоритми інтелектуальної діяльності на уроках літератури. У зв’язку із цим поданий науковий матеріал спрямований на те, щоб у загальному вигляді окреслити мисленнєві механізми під час застосування подієвого, композиційного, хронотопного, пообразного, словесно-образного, проблемно-тематичного, ідеаційно-концептуального, філософського, структурно-стильового та жанрового (для художніх джерел), хронологічного та тематико-фактографічного шляхів аналізу (для історико-літературних матеріалів). З іншого боку, способи мислення зумовлені операціями, які в принципі властиві інтелектуальній діяльності людини. Автор статті розглядає конкретизацію, уявлення, оперування, аналіз, синтез, інтерпретацію, теоретизування, висунення суджень та міркувань, їх місце у сфері діяльності здобувачів літературної освіти. Він показує особливості їх використання в процесі опрацювання навчальних матеріалів філологічного змісту й тим самим оприявнює інтелектуальні дії, спрямовані на вивчення літературних джерел. У такий спосіб продемонстровано зв’язок загальнопсихологічних та методико-літературних підходів до організації навчальної діяльності, конкретизовано мисленнєвий потенціал дослідницької роботи школярів під час опрацювання художніх та історико-літературних текстів.

Посилання

References
1. Zakon Ukrajiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. URL: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ [in Ukrainian].
2. Komenskyj, J.A. (1940). Velyka dydaktyka. Komenskyj J.A. Vybrani tvory. Vol. 1. Kyiv: Radanska Shkola [in Ukrainian].
3. (2017). Kompetentnisnyj pidhid do vyvchenna ukrajinskoji literatury v osnovnij shkoli [A competent approach to the study of Ukrainian literature in primary school] / Palamar S.P., Bijchuk G.L., Bratko V.O., Logvinenko N.M., Shevchenko Z.O. Kyiv: Vydavnychyj dim «Sam» [in Ukrainian].
4. Martynova, M. (2017). Uprovadzhenna vitagennyh tehnologij kompetentnisnogo navchanna na urokah slovesnosti z vykorystannam intelektualno-psyhologichnogo potentzialu uchna [Implementation of vitamin-enhanced technologies of competence training in literature lessons using the student's intellectual and psychological potential]. Ukrajinska mova i lliteraturev shkolah Ukrajiny – Ukrainian language and literature in schools of Ukraine, 10, 31–34 [in Ukrainian].
5. (2017). Programa «Ukrajinska literature» ["Ukrainian literature" program]. (G.O. Usatenko, A.M. Fasola (Ed.)). Kiyv [in Ukrainian].
6. Sytchenko, A. (2020). Literaturna osvita shkolariv u vyklykah kompetentnisnogo navchanna [Literary education of schoolchildren in challenges of competence training]. Osvitologichnyj dyskurs – Educational discourse, 2. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/- journal/article/download/687/590/1867 [in Ukrainian].
7. Skoryna, L.V. (2013). Analiz hudozhnogo tvoru [Analysis of the work of art]. Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan [in Ukrainian].
8. Fasola, A. (2006). Dijalnisna osnova navchanna [Activity basis of learning]. Dyvoslovo – Miraculous, 6, 2–5 [in Ukrainian].
9. Fasola, A. (2017). Chytatska kompetentnist: scho formujemo, scho I jak perevirajemo j otzhinujemo [Activity basis of learning]. Dyvoslovo – Miraculous, 8–13 [in Ukrainian].
10. Tchemerovska, Z. Suchasnyj pidhid u vykladanni zarubizhnoji literatury. Kompetentnisntj pidhid [Modern approach in teaching foreign literature. Competency approach]. URL: https://z3.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%- D0%B%D0% B0/% [in Ukrainian].
11. Shular, V. (2006). Kompetentnisnyj pidhid u dijalnosti vchytela literatury ta uchna chytacha [A competent approach in the activities of a teacher of literature and a student-reader]. Ukrajinska literatyra v zagalnoosvitnij shkoli – Ukrainian literature in secondary schools, 12, 10– 13 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 65
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2023). ФОРМУВАННЯ СПОСОБІВ МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 22-31. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-22-31