ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІЗ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

  • N. Bіlousova андидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-4167-9649
  • T. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4662-1895
Ключові слова: дослідницькі вміння, молодші школярі, «Я досліджую світ», етапи формування дослідницьких умінь, умови формування дослідницьких умінь, прик- лади завдань

Анотація

Стаття присвячена вивченню ефективних методів формування дослідницьких умінь у молодших школярів під час занять з інтегрованого курсу "Я досліджую світ". Розглядаються актуальні підходи та стратегії, зокрема проблемне навчання, проєктне навчання та використання інтерактивних технологій.
Визначено етапи формування дослідницьких умінь у молодших школярів: зацікавлення, визначення дослідницького завдання, планування дослідження, збір даних, аналіз даних, представлення результатів дослідження.
Визначено ефективні умови формування дослідницьких умінь у молодших школя- рів: створення стимулюючого освітнього середовища, розвиток пізнавального інтересу, навчання за допомогою дослідницьких методів, формування самостійності, залучення учнів до розв язання реальних проблем, налагодження позитивної атмосфери в класі.
Наведено приклади умов, які сприяють формуванню дослідницьких умінь. Наголошено, що дослідницькі уміння відіграють ключову роль у розвитку інтелектуальних здібностей та розвитку критичного мислення учнів і є основою для подальшого навчання та вдалого кар єрного зростання.
З ясовано, що дослідницькі уміння є важливим елементом розвитку молодших школярів і сприяють формуванню їхнього креативного мислення та критичного аналізу. Описується, що перш за все, важливо зацікавити учнів до дослідницької діяльності, використовуючи стимулююче освітнє середовище та цікаві завдання, серед яких можна виділити наступні: спостереження за природою, проведення експериментів та дослідів, залучення молодших школярів до проєктної діяльності, уміння розробляти припущення (гіпотези), проведення опитування, аналіз інформації та отриманих даних тощо.
Наголошено, що формуючи дослідницькі вміння доцільно навчити учнів ставити дослідницькі питання, розробляти план дослідження та збирати дані, спостерігати за зміною фізичних властивостей досліджуваних об єктів, робити виснов- ки й оформлювати результати. У статті робиться акцент на тому, що такі дослідницькі вміння не лише сприяють розвитку пізнавальних здібностей учнів, а і зацікавлюють до вивчення навколишнього світу та допомагають вирішувати реальні проблеми в майбутньому житті. 

Посилання

1. Metodyka navchannya intehrovanoho kursu «YA doslidzhuyu svit» u 1–2 klasakh ZZSO na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu. [The teaching methodology of the integrated course "I explore the world" in grades 1–2 of primary school is based on the competence approach] URL: https://nuschool.com.ua/lessons/world/1-2klas/8.html [in Ukrainian].
2. Padun, N.O. (2012). Navchalʹno-doslidna diyalʹnistʹ yak zasib formuvannya doslidnytsʹkykh uminʹ uchniv [Educational and research activity as a means of forming students research skills]. Naukovi zapysky Nizhynsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholya – Scientific notes of Mykola Gogol Nizhyn State University, No 1, P. 90–93 [in Ukrainian].
3. Sytnyk, T. (2020). Formuvannya doslidnytsʹkykh uminʹ v uchniv 3 klasu na urokakh z intehratyvnoho kursu "YA doslidzhuyu svit". [Formation of research skills in 3rd grade students in lessons from the integrative course "I explore the world"]. Molodʹ i rynok. – Youth and the market, Issue 6, P. 52–56 [in Ukrainian].
4. Chernenko, H.M. (2013). Formuvannya doslidnytsʹkykh uminʹ u molodshykh shkolyariv pry vyvchenni pryrodoznavstva. [Formation of research skills in younger schoolchildren while studying natural science]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, Issue 114, P. 225 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 103
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
BіlousovaN., & Hordienko, T. (2023). ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІЗ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 20-25. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-20-25