СФОРМОВАНІСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ

  • O. Pisotskyi кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1454-4394
Ключові слова: інтелект, вербальний інтелект, вербальний інтелект дітей 5–6 років, мовленнєва компетентність дітей 5–6 років, здатність до узагальнень, здатність до висунення гіпотез

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку та формування у дітей 5–6 років вербального інтелекту в освітньому процесі. Наголошується, що означена проблема є складовою актуального на сьогодні завдання дошкільної освіти розумового виховання дітей дошкільного віку. У статті автор вказує на основні компоненти, критерії та показники розвиненості вербального інтелекту дітей п’яти-шести років, у відповідності з якими було розроблено емпіричну методику.
Крім того, акцентується увага на загальних показниках мовленнєвої компетент- ності (вербального інтелекту) дітей 5–6 років, які аналізується у дослідженні автором: вміння узагальнювати й класифікувати предмети за різними ознаками, виявляти гнучкість мислення, висувати припущення, експериментувати.
У емпіричному дослідженні автором зафіксовано, що переважна більшість (55 %) старших дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості вмінь класифікувати й узагальнювати, проявляти гнучкість мислення, висувати гіпотези, експериментувати, 30 % дітей п’яти-шести років властивий середній рівень розвиненості вербального інтелекту. Найменше виявлено старших дош- кільників (15 %), які мають високий рівень сформованості вербального інтелекту.
Вивчаючи виховні впливи вихователів з’ясовано, що для педагогів питання розвитку вербального інтелекту дітей 5–6 років в освітньому процесі є проблемним питанням. Зокрема дорослі недостатньо орієнтуються на пошукову діяльність старших дошкільників, у якій діти 5–6 років мають всі можливості узагальнюва- ти, висувати припущення, класифікувати, виявляти гнучкість мислення, експе- риментувати.
Зафіксовано, що 70 % вихователів мають серйозні прогалини у знаннях технологічного змісту щодо процесу пошукової діяльності дітей старшого дошкільного віку, послідовності її етапів, необхідних матеріалів для її організації. Разом із тим, 80 % фахівців не змогли вказати, яке саме наповнення має бути у куточку для пошукової активності.
Виявлено умови організації пошукової діяльності, на які орієнтуються вихователі: наявність необхідної інформації про вербальний інтелект та основні його ознаки, сприятлива атмосфера спілкування із дітьми, спеціально-створений і наповнений куточок у структурі предметно-розвивального середовища закладу дошкільної освіти, особливості педагогічної взаємодії з дітьми, використання пошукової активності у звичних для дітей видах діяльності.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновки про те, що: вихователі недостатньою мірою орієнтовані на розвиток і формування вербального інтелекту старших дошкільників; необхідно оптимізувати процес розвитку та формування вербального інтелекту дітей 5–6 років, створивши спеціальну програму формування здатності до узагальнень і висунення припущень і перевірити її експериментальним шляхом.

Посилання

Referenсеs
1. Bila, I.M. (2008). Eksperymentuvannia – dzherelo tvorchosti doshkilnykiv []. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii –. Kyiv. T. 10. Ch. 4. S. 39–47 [in Ukrainian].
2. (2021). Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity: osoblyvosti vprovadzhennia [State standard of preschool education: features of implementation]. O.H. Kosenchuk, I.M. Novyk, O.A. Venhlovska, & L.V. Kuzemko. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].
3. Kostiuk, H.S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality]. L. Prokoliienko (Ed.). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
4. Ladyvir, S.O. (2016). Piznavalnyi rozvytok starshoho doshkilnyka [Cognitive development of an older preschooler]. Doshkilna osvita – Pre-school education. No 3. P. 25–39 [in Ukrainian].
5. Pisotskyi, O.P. (2016). Rozvytok verbalnoho intelektu studentiv humanitarnoho profiliu v osvitnomu protsesi VNZ [Development of verbal intelligence of humanitarian students in the educational process of universities]. Aktualni problemy psykholohii. Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia – Actual problems of psychology. General Psychology. Historical psychology. Ethnic psychology. S.D. Maksymenko (Eds.). Vol. 9. Issue 10. P. 268–277. Kyiv [in Ukrainian].
6. Smolnykova, H. (2013). Novi vidkryttia shchodnia: orhanizatsiia piznavalnoi diialnosti ditei [New discoveries every day: organization of cognitive activity of children]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education. No 3. P. 6–11 [in Ukrainian].
7. Sternberh, R.D. (1996). Trykomponentna teoriia intelektu [Three-component theory of intelligence]. Zarubizhna psykholohiia – Foreign psychology. No 6. P. 54–61 [in Ukrainian].
8. Shumei, T. (2008). Malenki doslidnyky [Little explorers]. Palitra pedahoha – A teacher's palette. No 2. P. 6–10 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 21
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Pisotskyi, O. (2023). СФОРМОВАНІСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 34-41. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-34-41