ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ДО ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • O. Pisotskyi кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1454-4394
Ключові слова: гуманне ставлення, гуманне ставлення дитини п’яти-шести років, моральне виховання дошкільників, гуманне ставлення дітей 5–6 років до педагогів, суб’єкт-суб’єктні стосунки

Анотація

У статті розглядається проблема виховання у дітей старшого дошкільного віку гуманного ставлення до вихователів в освітньому процесі. Наголошується, що означена проблема є складовою актуального на сьогодні завдання дошкільної освіти морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку. У статті автор вказує на основні компоненти, критерії та показники вихованості гуманного ставлення дітей п’яти-шести років, у відповідності з якими було розроблено емпіричну методику. Крім того, акцентується увага на загальних показниках гуманного ставлення дітей 5–6 років до вихователя, які у своєму дослідженні використовують автори: суб’єкт-суб’єктні стосунки між дітьми та вихователем у спільній діяльності. У емпіричному дослідженні автором зафіксовано, що переважна більшість (60 %) старших дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості гуманного ставлення до вихователя, що виявляється у взаємодії із, 25 % дітей п’яти-шести років властиві лише посередні прояви гуманного ставленні до дорослих, які знаходяться поряд із ними. Найменше виявлено старших дошкільників (15 %), які мають високий рівень сформованості гуманного ставлення до педагогів закладу дошкільної освіти у спільній діяльності. Вивчаючи виховні впливи дорослих з’ясовано, що вихователі 30 % вихователів повною мірою усвідомлюють сутність гуманності та гуманного ставлення і намагають формувати гуманність у дітей 5–6 років, ставлячи за мету виховання основ любові, доброзичливості, співчуття у спілкуванні та спільній діяльності. Ця частина педагогів характеризуються прогресивними педагогічними установками, які ґрунтуються на засадах гуманістичної педагогіки, намагаються їх дотримуватися у стосунках з дітьми та бути зразком для дитячого наслідування. Натомість батьки вихованців слабо орієнтуються у питаннях, пов’язаних з вихованням гуманного ставлення, не розуміють які методи й засоби є більш доцільними для його формування у дітей, а тому використовують їх більше на підсвідомому рівні. Більшість батьків добре знають ознаки гуманного ставлення до особистості у взаєминах, проте не всі з них усвідомлюють, що необхідно розпочинати його формування у дошкільному дитинстві. Лише 25 % батьків мобільні у пошуку сучасних джерел інформації, активно взаємодіють з дітьми, використовуючи різноманітні методи для формування гуманного ставлення до дорослих, зокрема вихователів. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність оптимізації процесу виховання гуманного ставлення до вихователів дітей п’яти-шести років.

Посилання

Referenсеs
1. Bekh, I. (2010). Doroslyi dytyna: optymizatsiia osobystisno-rozvyvalnoho vplyvu [Adult child: optimization of personal and developmental influence]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 5, 2–5 [in Ukrainian].
2. Vlasova, O. (2005). Pedahohichna psykholohiia [Pedagogical psychology]. Kiyv: Lybid[in Ukrainian].
3. Vrochynska, L. (2008). Vykhovannia humannoi povedinky ditei starshoho doshkilnoho viku u protsesi vzaiemodii doshkilnoho navchalnoho zakladu i simi [Education of humane behavior of older preschool children in the process of interaction between the preschool educational institution and the family]. Candidate’s thesis. Rivne [in Ukrainian].
4. Ladyvir, S. (2008). Pershi uroky dobra [The first lessons of goodness]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 12, 5–7 [in Ukrainian].
5. Lysenko, N.V. & Kyrsta N.R. (2010). Pedahohika ukrainskoho doshkillia [Pedagogy of Ukrainian preschool]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].
6. Orban-Lembryk. (2007). Sotsialna psykholohiia [Social Psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
7. Pavelkiv R.V. & Tsyhypalo O.P. (2008). Dytiacha psykholohiia [Child psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
8. Ponimanska, T. (2008). Vykhovannia liudianosti [Education of humanity]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 2, 6–9 [in Ukrainian].
9. Ponimanska, T. (2009). Doroslyi u stanovlenni osobystosti dytyny [An adult in the formation of a child's personality]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 12, 6–9 [in Ukrainian].
10.(O. Stepanov (Eds)). (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 60
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Pisotskyi, O. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ДО ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 63-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-63-70