НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • O. Filonenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-1036-2158
  • A. Bobro кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-9405-8988
Ключові слова: наукове дослідження, методологія, організація дослідницької діяльності, академічна доброчесність, самостійна робота

Анотація

У статті розглядається важлива проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення наукових досліджень. Наголошується, що майбутнім педагогам необхідно володіти вміннями проводити наукові дослідження, що сприяють успішному вирішенню педагогічних ситуацій від яких може залежати майбутнє дитини. Доведено, що у дослідників-початківців бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і технології.
Схарактеризована навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень у початковій освіті», мета якої – надати майбутнім учителям початкових класів необхідного обсягу знань у галузі методології і організації наукових досліджень, розвинути самостійність, наукове мислення для вирішення задач у процесі наукової діяльності.
Програма курсу включає два розділи: методологія наукових педагогічних досліджень та технологія організації та проведення наукового педагогічного дослідження. Перший розділ знайомить студентів із основами наукового пізнання. Для вивчення пропонуються такі теми: наука як система знань, особливості процесу наукового та науково-педагогічного пізнання, методологія педагогічного дослідження, методи педагогічних досліджень. У контексті другого розділу вивчаються такі питання: організація дослідницької діяльності педагога, інформаційне забезпечення наукових досліджень, кваліфікаційна (магістерська) робота студентів у закладі вищої освіти, академічна культура й етика у вищій освіті.
Представлені завдання для самостійної роботи студентів носять прикладний характер, виконання яких сприяє проведенню наукового дослідження та його успішного захисту. Звертається увага на самооцінку здобувачами якості засвоєння матеріалу.
Акцентовано увагу на тому, що вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у початковій освіті» допоможе майбутнім учителям в організації та проведенні наукових досліджень на засадах академічної доброчесності та розпочати практичне застосування наукових знань у школі.

Посилання

References
1. Birta, H.O. & Burhu, Yu.H. (2014). Metodolohiia i orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
2. Vitvytska, S.S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Basics of higher school pedagogy]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
3. Honcharenko, S.U. (2010). Pedahohichni doslidzhennia [Pedagogical studies]. Kyiv: Vinnytsia: TOV firma «Planer» [in Ukrainian].
4. Dubaseniuk, O.A. (2016). Metodolohiia ta metody naukovo-pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology and methods of scientific and pedagogical research]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].
5. Korzhova, L.S. (2002). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do provedennia pedahohichnykh doslidzhen [Formation of readiness of future primary school teachers to conduct pedagogical research]. Kryvyi Rih: Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet [in Ukrainian].
6. Lipych, L.H., Bortnik, S.M. & Volynets, I.H. (2018). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. L.H. Lipych (Ed.). Lutsk: Vezha-Druk.
URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16477/1/- MOND_2018_posibnyk.pdf (data zvernennia 21.08.2023) [in Ukrainian].
7. Mochernyi, S.V. (2002). Poniattia «metodolohiia» ta yoho struktura [The concept of "methodology" and its structure]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society. No 2. P. 58– 82 [in Ukrainian].
8. Poveda, T.P.& Poveda, R.A. Osoblyvosti orhanizatsii naukovo-doslidnoi roboty zdobuvachiv vyshchoi osvity na pershykh etapakh navchannia v universyteti [Peculiarities of the organization of scientific research work of students of higher education at the first stages of studying at the university]. URL: http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/251736 [in Ukrainian].
9. Shkvyr, O.L. (2012). Metodyka pedahohichnoho doslidzhennia u pochatkovii shkoli: teoriia ta praktyka [Methodology of pedagogical research in elementary school: theory and practice]. Khmelnytskyi: KhHPA [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Filonenko, O., & Bobro, A. (2023). НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 104-109. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-104-109