АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

  • О. Л. Кононко докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2815-6261
  • А. М. Аніщук кандидатка педагогічних наук, доцентка Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-0292-689X
Ключові слова: особистісне здоров’я дошкільника, психологічне здоров’я, самовизначенння, самореалізація, саморозвиток, самозахист особистості, психолого-педагогічні умови оптимізації освітнього процесу

Анотація

У статті розкрито зміст феномену «особистісного здоров’я», під яким розуміється зріла особистість, яка характеризується комфортним станом відносин з собою та світом, сприятливим для її успішного самовизначення, самореалізації, саморозвитку та самозбереження. Повноцінне особистісне здоров’я засвідчується балансом індивідуальних потреб та соціальної спрямованості дошкільника та дозволяє дитині стати самодостатньою, набути внутрішнього погляду та усвідомити життєві орієнтири. Схарактеризовано концепцію розвитку психологічно здорової особистості у дошкільному дитинстві. Розкрито важливий аспект особистісної зрілості дитини – розвиток ціннісного ставлення до самої себе. Ціннісно ставитися до себе, означає усвідомлювати свою значущість для рідних, поважати себе, відстоювати власну гідність. Виділено особливості самовизначення у дошкільному дитинстві: уміння дитини самовизначатися, приймати власні рішення, здійснювати самостійні вибори великою мірою визначаються її здатністю орієнтуватися, аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Розроблено критерії та показники, за якими визначено рівні сформованості психологічно здорової особистості дошкільника. Критеріями оцінки виступив комплекс з чотирьох основних життєво необхідних зростаючій особистості умінь: добре орієнтуватися та доцільно самовизначатися; здатності повноцінно реалізовувати свій потенціал; схильності до саморозвитку, праці над собою, самовдосконалення та вироблення базових якостей особистості; турбота про самозбереження, захисну поведінку, відстоювання особистої території. Описано авторську типологію особистісного здоров’я дошкільника, до складу якої увійшли чотири основні типи: конструктивно-гармонійний, конструктивно-фрагментарний, деструктивно-агресивний, конформно-інфантильний. Визначено основні психолого-педагогічні умови оптимізації освітнього процесу ЗДО, спрямованого на забезпечення особистісного здоров’я дошкільників, до яких віднесено: поглиблення та розширення уявлень дітей про основні життєві тенденції (самовизначення, самореалізація, саморозвиток, самозахист); сприяння розвитку довіри до себе, до своїх можливостей; підтримка балансу проявів внутрішнього і зовнішнього життя дитини; з допомогою педагогічної оцінки піднести особистісне здоров’я до найвищих людських цінностей.

Посилання

References
1. Alieksieienko, T.F. (2008). Samoaktualizatsiia [Self-actualization]. Entsyklopediia osvity – Encyclopedia of education. (V.H. Kremen (Eds.). Kiyv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
2. Bekh, I.D. (2011). Refleksiia u dukhovnomu «Ia» osobystosti [Reflection in the spiritual "I" of the individual]. Ridna shkola – Native school. No 8–9. P. 9–14 [in Ukrainian].
3. Bezkorovaina, O.V. (2009). Vykhovannia kultury osobystisnoho samostverdzhennia v rannomu yunatskomu vitsi [Cultivation of a culture of personal self-affirmation in early youth]. Rivne: RDHU. Vydavets Oleh Zen [in Ukrainian].
4. Vlasenko, I. & Reva, O. (2020). Zberezhennia psykholohichnoho zdorovia studentskoi molodi v Ukraini [Preservation of psychological health of student youth in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. Issue 3. P. 90–99 [in Ukrainian].
5. Dychkivska, I.M. & Ponimanska, T.I. (2009). M.Montessori: teoriia i tekhnolohiia [M. Montessori: theory and technology]. Kiyv: Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].
6. Kononko, O.L. (2020). Teoretychni aspekty sotsialno-moralnoho rozvytku i vykhovannia dytyny doshkilnoho viku [Theoretical aspects of social and moral development and upbringing of preschool children]. Sotsialno-moralnyi rozvytok i vykhovannia dytyny doshkilnoho viku – Social and moral development and upbringing of a preschool child. Nizhyn: NDU im. M.Hoholia [in Ukrainian].
7. Oleksiuk, V.R. (2009). Osoblyvosti usvidomlennia molodshymy shkoliaramy vlasnoho zhyttievoho shliakhu [Peculiarities of younger schoolchildren’s awareness of their own life path]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv [in Ukrainian].
8. Penkovska, N.M. (2003). Psykholohichni umovy rozvytku refleksii u molodshykh shkoliariv [Psychological conditions for the development of reflection in younger schoolchildren]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv [in Ukrainian].
9. Reinpolska, O.D. (2021). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u doshkilnykiv tsinnisnoho samostavlennia [Theoretical and methodological principles of the formation of self-esteem in preschoolers]. Extended abstract of Doctor’s. Kiyv [in Ukrainian].
10. Tatenko, V. (2017). Metodolohiia subiektno – vchynkovoho pidkhodu: sotsialno psykholohichnyi vymir [Methodology of the subject-act approach: socio-psychological dimension]. Kiyv: Milenium [inUkrainian].

Переглядів анотації: 17
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Кононко, О., & Аніщук, А. (2024). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 8-19. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-8-19