ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Н. С. Останіна кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8247-620X
  • Н. М. Демченко кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1382-0756
  • О. Д. Терехова завідуюча фортепіанним відділом, викладач-методист творчої майстерні, Дитяча школа мистецтв № 7 Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря https://orcid.org/0009-0008-5732-4942
  • С. О. Борисюк кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-6245-5279
  • Т. В. Качалова кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3010-3874
Ключові слова: обдаровані діти, обдарованість, творча обдарованість, заклад позашкільної освіти, соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми та їх батьками, формування обдарованості дітей

Анотація

У статті розглядається питання формування обдарованості дітей в умовах закладу позашкільної освіти. Автори наукового дослідження ставлять перед собою такі завдання як: проаналізувати соціально-педагогічні аспекти вивчення проблеми обдарованості дітей; висвітлити проблеми соціалізації обдарованої дитини; визначити напрями, форми і методи роботи педагога закладу позашкільної освіти з обдарованими дітьми та їхніми батьками. Зазначається, що портрет обдарованої дитини, науковці визначають як явище яке сприймається як виняток та потребує особливої уваги з боку батьків, педагогів та всього їх оточення. Обдарованість у такому разі сприймається як багатоваріантна модель, тобто існує понад сто визначень поняття «дар». У роботі розглядаються основні стратегії формування та розвитку обдарованих дітей у з закладах позашкільної освіти, серед них: зростання ролі позашкільної діяльності через формування творчо креативних компетентностей учнів; свободи вибору учнями додаткових освітніх послуг, опікунства; обумовлення співпраці учнів і вчителів, за мінімальної участі вчителя: необхідно враховувати, що за співпраці з обдарованими дітьми у сфері позашкільної освіти основним в організації формування обдарованості дітей є колаборація не стільки заради оволодіння учнями певною сукупністю знань, скільки заради розвитку вміння дитини самостійно розвивати в себе нові можливості особистості на основі фіксування інформації, а через усвідомлення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї її саморозвитку. Автори підкреслюють, що провідне місце в соціально-педагогічній діяльності має посідати соціальний захист і підтримка обдарованих дітей з метою зменшення тиску на них негативних наслідків мікросоціуму. Перспективи подальших досліджень передбачають у визначенні шляхів оптимізації роботи в напрямку творчого розвитку обдарованості дітей в умовах позашкільної діяльності.

Посилання

References
1. Antonova, O. (2020). Psykholoho-pedahohichnyi suprovid obdarovanoi osobystosti uchnia [Psychological and pedagogical support of a gifted personality of a student]. Kyiv; Zhytomyr; Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].
2. Voloshchuk, I. & Yaremenko, L. (2020). Obdarovanist ta yii typolohiia [Giftedness and its typology]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy – Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives. No 4. P. 26–35 [in Ukrainian].
3. Voloshchuk, I. & Rudyk, Ya. (2020). Kontseptsii intelektu: postup vpered chy rukh po zacharovanomu kolu [Concepts of intelligence: progress or movement in a vicious circle]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti – Education and development of a gifted personality [in Ukrainian].
4. Hlushchenko, O. & Vasylkevych, Ya. (2020). Psykholohichni osoblyvosti riznykh vydiv obdarovanosti shkoliariv [Psychological features of various types of giftedness of schoolchildren]. Perspektyvy rozvytku suchasnoi psykholohii – Prospects for the development of modern psychology. Issue 7. P. 37–42. Pereiaslav: PKhDPU [in Ukrainian].
5. Kochubei, T. (2017). Osoblyvosti sotsialno-pedahohichnoi roboty z obdarovanoiu osobystistiu [Peculiarities of socio-pedagogical work with gifted personality]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. (P.Iu. Saukh (Eds.). Issue 2 (88). P. 171–175 [in Ukrainian].
6. Pro orhanizatsiiu osvitnoi diialnosti v zakladakh pozashkilnoi osvity u 2023/2024 navchalnomu rotsi [About the organization of educational activities in out-of-school education institutions in the 2023/2024 academic year]. /MON №1 /12609-23 vid 23.08.2023 [in Ukrainian].
7. Nikitchyna, S. (2014). Obdarovani dity – dity novoho pokolinnia [Gifted children are children of a new generation]. Seriia «Pedahohika». No 1 (12) [in Ukrainian].
8. (2016). Sotsialna robota z riznymy hrupamy kliientiv [Social work with different groups of clients]. (T.D. Kochuei, O. M. Boiko (Eds)). Uman: FOP Zhovtyi O. [in Ukrainian].
9. (2018). Stratehiia rozvytku pozashkilnoi osvity [Strategy for the development of extracurricular education]. O. Bykovskoi (Ed.). Kyiv: IVTs ALKON [in Ukrainian].
10. Tymoshchuk, O. & Vasylkevych, Ya. (2020). Rozvytok emotsiinoho intelektu ditei molodshoho shkilnoho viku [Development of emotional intelligence of children of primary school age]. Perspektyvy rozvytku suchasnoi psykholohii – Prospects for the development of modern psychology. Issue 7. Pereiaslav: PKhDPU [in Ukrainian].
11. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 veres. 2010 r. № 927/2010 «Pro zakhody shchodo rozvytku systemy vyiavlennia ta pidtrymky obdarovanykh i talanovytykh ditei ta molodi» [Decree of the President of Ukraine dated September 30. 2010 No. 927/2010 "On measures to develop the system for identifying and supporting gifted and talented children and youth."]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/927/2010 (data zvernennia: 25.01.24) [in Ukrainian].
12. Shtern, V. (2004). Rozvytok obdarovanykh ta zdibnykh ditei [Development of gifted and capable children]. Silska shkola Ukrainy – Rural school of Ukraine. No 6 [in Ukrainian].
13. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 18
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Останіна, Н., Демченко, Н., Терехова, О., Борисюк, С., & Качалова, Т. (2024). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 46-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-46-58