До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої мистецької освіти

  • Oleksandr Parkhomenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: балетмейстерська підготовка, учитель хореографії, хореографічна освіта

Анотація

У статті висвітлюється зміст балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої освіти. Наголошено на необхідності
комплексного підходу до визначення системи культурологічних, мистецтвознавчих, психолого-педагогічних знань і вмінь на рівні сучасних вимог.
Балетмейстерська підготовка має комплексну структуру, будується на основі взаємодії різних видів хореографічної діяльності. Вагоме місце у процесі становлення особистості майбутнього вчителя хореографії посідає формування його балетмейстерських умінь, що суттєво позначаються на готовності до професійної діяльності. Балетмейстерська діяльність є одним із найскладніших аспектів професійної роботи хореографа, який вимагає від нього образного мислення, творчої уяви, комунікативних та організаторських здібностей, виконавських, педагогічних і репетиційно-постановочних навичок. Для створення хореографічної композиції балетмейстер повинен знати лексичні модулі різних жанрів і напрямків хореографічного мистецтва; володіти на високому професійному рівні виконавськими та педагогічними навичками; мати комунікативно-організаторські здібності; досконало володіти балетмейстерськими прийомами.  Оригінальні хореографічні композиції, захопленість мистецтвом танцю, одержимість хореографічною творчістю пробуджують та надихають майбутніх учителів хореографії на глибоке вивчення складових хореографічного твору, спонукають до свободи пошуку, нових ідей у створенні хореографічних образів. Кожний балетмейстер у процесі своєї постановчої діяльності відкриває власне бачення теорії і практики танцю, а його методи роботи зі створення хореографічних образів залишаються взірцем для наслідування.

Посилання

1. Blahova T. O. Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv-khoreohrafiv u systemi pedahohichnoi osvity / T. O. Blahova. – Poltava : PDPU, 2008. – 16s.
2. Zubatov S. L. Metodyka vykladannia khoreohrafichnykh dystsyplin : navch. posib. / S. L. Zubatov. – K. : KNUKiM, 2008. – 88 s.
3. Kaminna L. I. Osobystist baletmeistera – avtora khoreohrafichnykh tvoriv / L. I. Kaminna. – K. : KNUKiM, 2006. – 18 s.
4. Lopukhov F. V. Shestdesiat let v balete / F. V. Lopukhov. – M. : Yskusstvo, 1966. – 368 s.
5. Noverr Zh. Zh. Pysma o tantse y baletakh / Zh. Zh. Noverr. – L.–M. : Yskusstvo, 1965. – 376 s.
6. Shevchenko V. T. Mystetstvo baletmeistera v narodno-stsenichnii khoreohrafii / V. T. Shevchenko. – K. : DAKKKiM, 2006. – 184 s.

Переглядів анотації: 52
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Parkhomenko, O. (2018). До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої мистецької освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 38-42. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-38-42